Tần suất phát hành: Hàng Quý

Hình thức phát hành:

Tiếng Việt : Bản in + file PDF

Tiếng Anh: File PDF

Chỉ đạo thực hiện: Ông Trương Đình Hòe – Tổng Thư ký VASEP

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Đào tạo & Xúc tiến Thương mại VASEP.

Báo cáo Quý II/2011 phát hành tháng 6/2011

(Nội Dung chính Báo cáo Quý 2/2011 tại đây)

Báo cáo Quý III/2011 phát hành tháng 11/2011        

(Nội Dung chính Báo cáo Quý 3/2011 tại đây)

Đăng ký đặt mua Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Ms Vân Hà - Mobile: 0912 286 878

Email: vanha@vasep.com.vn

Ms Kiều OanhMobile: 0944 883 548

Email: kieuoanh@vasep.com.vn

Tel: 04. 38354496 (Ext: 216 Ms Hà hoặc 212 – Ms Oanh)

 Fax: 04. 37719015

 

 

 

 

Ngôn ngữ

Báo cáo

Đơn giá

Tiếng Việt

  800.000đ /cuốn

  600.000đ/ file PDF

Tiếng Anh

  45 USD /file PDF

Bộ Báo cáo (Anh+Việt)

  1.200.000đ /bộ

Đơn giá trên Áp dụng từ ngày 01/01/2012

Ưu đãi

1. DN đặt mua 2 cuốn cùng ngôn ngữ trở lên giảm 10 %.

2. DN đặt mua cả năm (hoặc 4 quý) giảm 10%.

3.  DN hội viên VASEP giảm 10%

4.  Ngoài bản in tiếng Việt, DN sẽ được nhận 01 file điện tử (PDF) của Báo cáo qua email.

 

Nội Dung

Báo cáo XK Thủy sản Việt Nam - Quý IV/2011

 

CHƯƠNG I: XUẤT KHẨU THỦY SẢN CHUNG

 

1.   Sản xuất thủy sản

-       Sản lượng khai thác và nuôi trồng (biểu đồ)

-       Diễn biến giá nguyên liệu (đồ thị)

-       Các vấn đề của ngành sản xuất

2.   Nhập khẩu nguyên liệu

-       Bảng NK, nhận định, đánh giá

-       Cơ cấu thị trường XK

-       Cơ cấu sản phẩm XK

3.   Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

4.   Cơ cấu sản phẩm XK

-          Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK (GT)

-          Nhận định so sánh năm 2010

5.   Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

6.   Doanh nghiệp

-          Top 100 DN dẫn đầu

-          Nhận định

7.   Sản xuất và XK của các tỉnh trọng điểm

-          Tình hình sản xuất

-          Cơ cấu XK của từng vùng

-          Các tỉnh có tỷ trọng XK cao nhất

8.   Cơ hội và thách thức

-          Nguồn nguyên liệu

-          Thị trường NK

-          Chất lượng

-          Chính sách, quy định và sự hỗ trợ của nhà nước

-          Cạnh tranh: Các nước sản xuất cạnh tranh (Thái Lan, Ấn Độ, Philippin, Trung Quốc): tình hình sản xuất và XK

9.   Dự báo năm 2012

-          Định hướng Chính sách

-          Xu hướng nguồn nguyên liệu

-          Xu hướng thị trường

-          Xu hướng XK các mặt hàng chính

 

CHƯƠNG II: XUẤT KHẨU TÔM

 

1.   Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Đồ thị line XK tôm 11 tháng (GT)

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

2.   Cơ cấu sản phẩm XK : HS 03 - 16

-          Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK (GT)

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng) 

-          Nhận định so sánh năm 2010

3.   Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng) 

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

-          Những thị trường tiềm năng: phân tích sâu về thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc

4.   Doanh nghiệp

-          Top 20 DN dẫn đầu (Bảng)

-          Nhận định

5.   Cơ hội và thách thức

-          Nguồn nguyên liệu

-          Thị trường

-          Chính sách, quy định và sự hỗ trợ của nhà nước

6.   Dự báo năm 2012

-          Xu hướng nguồn nguyên liệu

-          Xu hướng thị trường

-          Xu hướng XK

CHƯƠNG III: XUẤT KHẨU CÁ TRA

 

1.   Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Đồ thị line XK tôm 11 tháng (GT)

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

2.   Cơ cấu sản phẩm XK (HS 03 – 16)

-          Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK (GT)

-          Bảng thị trường NK của từng loại sản phẩm

-          Nhận định so sánh năm 2010

3.   Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng) 

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

-          Những thị trường tiềm năng

4.   Cơ hội và thách thức:

-          Nguồn nguyên liệu

-          Thị trường

-          Chính sách, quy định và sự hỗ trợ của nhà nước

5.   Dự báo năm 2012

-          Xu hướng nguồn nguyên liệu

-          Xu hướng thị trường

-          Xu hướng XK các mặt hàng chính

 

CHƯƠNG IV: XUẤT KHẨU HẢI SẢN

I. CÁ NGỪ

  1. Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Đồ thị line XK tôm 11 tháng (GT)

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

  1. Cơ cấu sản phẩm XK

-          Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK (GT)

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng)

-          Nhận định so sánh năm 2010

  1. Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng) 

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

-          Những thị trường tiềm năng

 

II. MỰC, BẠCH TUỘC

  1. Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Đồ thị line XK tôm 11 tháng (GT)

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

  1. Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng)

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

-          Những thị trường tiềm năng: chú ý phân tích sâu về thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc

 

III. NHUYỄN THỂ 2 MẢNH VỎ

  1. Tình hình xuất khẩu

-          Giá trị XK 11 tháng 2011, tăng giảm so với cùng kỳ, ước cả năm 2011

-          Đồ thị line XK tôm 11 tháng (GT)

-          Giá trung bình XK

-          Diễn biến

  1. Thị trường XK

-          Số thị trường XK

-          Top 10 thị trường XK chính (bảng) 

-          Cơ cấu các thị trường chính : biểu đồ - nhận định

-          XK sang các thị trường chính: số liệu – nhận định

 

IV. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

-          Nguồn nguyên liệu

-          Thị trường

-          Chính sách, quy định và sự hỗ trợ của nhà nước

V. DỰ BÁO NĂM 2012

-          Xu hướng nguồn nguyên liệu

-          Xu hướng thị trường

-          Xu hướng XK các mặt hàng chính 

 

Ms. Nguyễn Trang
Email: nguyentrang@vasep.com.vn
Tel: (+84-24) 37715055 - ext. 212
Fax: (+84 24) 37715084
Phone: (+84) 906 151 556