Báo cáo đa dạng, phong phú với thông tin thương mại thuỷ sản trong & ngoài nước cập nhật nhất, Số thị trường NK thủy sản Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010. Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: EU, Mỹ, Nhật

Ngôn ngữ

Báo cáo

Đơn giá

Tiếng Việt

  1.000.000đ /cuốn

  800.000đ/file PDF

Tiếng Anh

  50 USD /file PDF

Bộ Báo cáo (Anh+Việt)

  1.500.000đ /bộ

Đơn giá trên Áp dụng từ ngày 01/01/2012

Ưu đãi

1.  DN đặt mua 2 cuốn cùng ngôn ngữ trở lên giảm 10 %.

2.  DN đặt mua cả năm (hoặc 4 quý) giảm 10%.

3.  DN hội viên VASEP giảm 10%

4.  Ngoài bản in tiếng Việt, DN sẽ được nhận 01 file điện tử (PDF) của Báo cáo qua email

 

 DOWNLOAD BÁO CÁO TẠI ĐÂY

 
Tần suất phát hành: Hàng Quý

Hình thức phát hành: Bản in, khổ A4

Ngôn ngữ: Tiếng Việt : Bản in + file PDF

                    Tiếng Anh: File PDF

Chỉ đạo thực hiện: Ông Trương Đình Hòe – Tổng Thư ký VASEP

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký VASEP

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Đào tạo & Xúc tiến Thương mại VASEP.

Đăng ký đặt mua Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tại đây

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nội Dung

Báo cáo XK Thủy sản Việt Nam - Quý III/2011
 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
 
 

I.  NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN

1. Nuôi trồng

2. Khai thác

 

II. XUẤT KHẨU

1. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2011

2. Giá trung bình XK

3. Cơ cấu sản phẩm

4. Doanh nghiệp XK

           5. Thị trường NK :

 

5.1 EU – 27  (XK sang EU; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.2. Mỹ  (XK sang Mỹ; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.3. Nhật Bản ( XK sang Nhật Bản; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.4. Hàn Quốc (XK sang Hàn Quốc; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.5. Trung Quốc ( XK sang Trung Quốc; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; DN  XK; Phân tích thị trường)

III. NHẬP KHẨU THỦY SẢN ĐỂ GIA CÔNG, SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

1. Thực trạng thiếu nguyên liệu chế biến XK ở Việt Nam

2. NK thủy sản để gia công, sản xuất hàng XK

IV. NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI

1. Bảng NK thủy sản nguyên liệu (mã HS 03) năm 2010 và 2011 theo nước

2.  Bảng NK thủy sản chế biến (mã HS 1604 -1605) năm 2010 và 2011 theo nước

V. KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP CỦA NGÀNH XK THỦY SẢN VIỆT NAM

1. Nguyên liệu

2. Chất lượng sản phẩm

3. Xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường…

….

VI. DỰ BÁO

1. XK trong quý IV và cả năm 2011: KL – GT

2. Xu hướng nguồn cung

3. Xu hướng thị trường NK

 

CHƯƠNG II:  NGÀNH HÀNG TÔM

I.    SẢN XUẤT
1. Sản lượng

2. Giá tôm nguyên liệu:

II.  XUẤT KHẨU

1. Xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm 2011:

2. Giá trung bình XK:

3. Cơ cấu sản phẩm

4. Doanh nghiệp XK

5. Thị trường NK

5.1 EU – 27  (XK tôm sang EU; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.2. Mỹ  (XK tôm sang Mỹ; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.3. Nhật Bản ( XK tôm sang Nhật Bản; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.4. Hàn Quốc (XK tôm sang Hàn Quốc; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

5.5. Trung Quốc ( XK tôm sang Trung Quốc; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; DN  XK; Phân tích thị trường)

 

III. DỰ BÁO

1. Nguồn cung: Xu hướng và ước tính nguồn cung tôm 3 tháng cuối năm

2. Xuất khẩu: Sản lượng và giá trị XK 3 tháng cuối năm và cả năm 2011

3. Thị trường NK: Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính

 

CHƯƠNG III:  NGÀNH HÀNG CÁ TRA

 

I.    SẢN XUẤT
1. Sản lượng

2. Giá cá tra nguyên liệu:

II.  XUẤT KHẨU

1. Xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm 2011:

2. Giá trung bình XK và vấn đề áp dụng giá sàn:

3. Doanh nghiệp XK

4. Thị trường NK

4.1 EU – 27  (XK Cá Tra sang EU; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

4.2. Mỹ  (XK Cá Tra sang Mỹ; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

4.3. Mêhicô ( XK Cá Tra sang Mêhicô; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

4.4. Trung Quốc (XK Cá Tra sang Trung Quốc; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

4.5. Braxin ( XK Cá Tra sang Braxin; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; DN  XK; Phân tích thị trường)

III. SẢN XUẤT CÁ TRA BỀN VỮNG

IV. DỰ BÁO

1. Nguồn cung: Sản lượng nguyên liệu 3 tháng cuối năm. Giá nguyên liệu

2. Xuất khẩu: Sản lượng và giá trị XK 3 tháng cuối năm và cả năm 2011

3. Thị trường NK: Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính

 

CHƯƠNG III:  NGÀNH HÀNG HẢI SẢN

I.    KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU
1. Sản lượng khai thác

2.  Thực trạng về hoạt động khai thác biển và nguồn nguyên liệu cho chế biến XK:

II.  XUẤT KHẨU

1. CÁ NGỪ

Xuất khẩu cá ngừ 9 tháng đầu năm 2011:

Giá trung bình XK:

Doanh nghiệp XK

Thị trường NK

Mỹ  (XK Cá Ngừ sang Mỹ; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

EU – 27 (XK Cá Ngừ sang EU- 27; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Nhật Bản ( XK Cá Tra sang Nhật Bản; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Iran  (XK Cá Tra sang Iran; Giá trung bình XK; Cơ cấu sản phẩm; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

 

2.  MỰC, BẠCH TUỘC

Hàn Quốc  (XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

EU – 27 (XK mực, bạch tuộc sang EU- 27; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Nhật Bản  (XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Trung Quốc (XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

 

3. NHUYỄN THỂ 2 MẢNH VỎ

EU – 27 (XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU-27; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Mỹ (XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Nhật Bản  (XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Nhật Bản; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Trung Quốc (XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang TQ; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

Hàn Quốc (XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Hàn Quốc; Giá trung bình XK; Doanh nghiệp XK; Phân tích thị trường)

III. KHAI THÁC BỀN VỮNG

1. Chứng nhận khai thác và quy định IUU

2.  Xu hướng tiêu thụ hải sản khai thác bền vững và các chứng nhận bền vững

3. Tác động của hạn ngạch khai thác đối với nguồn cung hải sản

IV.  DỰ BÁO

1. Xu hướng nguồn cung hải sản 3 tháng cuối năm

2. Xuất khẩu

3. Thị trường NK

                  NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Quý III/2011

LỜI NÓI ĐẦU

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

 

I.  NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN

1. Nuôi trồng
- Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

- Bảng diện tích nuôi -  sản lượng nuôi thủy sản 9 tháng đầu năm

Biểu đồ (hình trụ) sản lượng nuôi thủy sản và tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm

- Thực trạng ngành thủy sản nuôi: vốn nuôi, giá thức ăn, chi phí đầu vào khác, chính sách và vai trò hỗ trợ của nhà nước…

  2. Khai thác

- Thực trạng ngành khai thác thủy sản: nguồn lợi, chi phí khai thác, kỹ thuật và vốn khai thác xa bờ, chính sách và vai trò hỗ trợ của nhà nước…

-  Biểu đồ sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm  

 

II. XUẤT KHẨU

 1. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.   

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 1. Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

 1. Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

 1. Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 20 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 20 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

5. Thị trường NK

-        Số thị trường NK thủy sản Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010. Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: EU, Mỹ, Nhật  

-    Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK thủy sản Việt Nam (% GT)

-        Bảng top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT)  

 

5.1. EU – 27

XK sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam sang EU 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)   

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

Phân tích thị trường:

-       Xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Bảng khối lượng tiêu thụ thủy sản bình quân của EU 27

-       Phân khúc thị trường trong khối

-       Bảng NK thủy sản vào EU năm 2010 và 2011

Cơ hội và thách thức

5.2. Mỹ

XK sang Mỹ

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản sang Mỹ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam sang Mỹ 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản sang Mỹ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK thủy sản  của Mỹ  năm 2011 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK thủy sản  của Mỹ  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, chính sách bảo hộ, thuế CBPG…

5.3. Nhật Bản

XK sang Nhật Bản

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản sang Nhật Bản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK thủy sản  của Nhật Bản  năm 2011 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK thủy sản  của Nhật Bản  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

      - Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng…

5.4. Hàn Quốc

XK sang Hàn Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản sang Hàn Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK thủy sản  của Hàn Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK thủy sản  của Hàn Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

      - Cơ hội và thách thức

5.5. Trung Quốc

XK sang Trung Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK thủy sản sang Trung Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK thủy sản sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng thủy sản chính XK của Việt Nam sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK thủy sản sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK thủy sản, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK. So sánh vị trí và tỷ trọng của các DN cá tra, tôm và hải sản để phân tích xu hướng và ưu thế các mặt hàng.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK thủy sản  của Trung Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK thủy sản  của Trung Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

      - Cơ hội và thách thức

 

III. NHẬP KHẨU THỦY SẢN ĐỂ GIA CÔNG, SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

1. Thực trạng thiếu nguyên liệu chế biến XK ở Việt Nam

2. NK thủy sản để gia công, sản xuất hàng XK

- Bảng NK thủy sản theo nước (KL – GT) năm 2011  

- Bảng NK thủy sản theo sản phẩm (KL – GT) năm 2011  

- Phân tích xu hướng

 

IV. NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI

1. Bảng NK thủy sản nguyên liệu (mã HS 03) năm 2010 và 2011 theo nước

- Phân tích

2.  Bảng NK thủy sản chế biến (mã HS 1604 -1605) năm 2010 và 2011 theo nước

 

V. KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP CỦA NGÀNH XK THỦY SẢN VIỆT NAM

1. Nguyên liệu

2. Chất lượng sản phẩm

3. Xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường…

….

VI. DỰ BÁO

 1. XK trong quý IV và cả năm 2011: KL – GT
 2. Xu hướng nguồn cung
 3. Xu hướng thị trường NK


CHƯƠNG II:  NGÀNH HÀNG TÔM

I.    SẢN XUẤT
  1. Sản lượng

 - Bảng diện tích  - sản lượng nuôi tôm 9 tháng đầu năm 2011 -  ( tổng tôm – tôm sú – tôm chân trắng- tỷ trọng từng loài)

- Thực trạng sản xuất tôm nguyên liệu ở Việt Nam: dịch bệnh, vấn đề sử dụng hóa chất trong nuôi tôm, sự chuyển dịch tôm sú sang tôm chân trắng

2. Giá tôm nguyên liệu:

- Đồ thị (line) giá tôm sú cỡ 20 – 30 – 40 tại Cà Mau từ tháng 1- tháng 9/2011  (có hiển thị giá trị)

- Đồ thị (line) giá tôm chân trắng cỡ 100 con/kg tại Phú Yên từ tháng 1- tháng 9/2011  (có hiển thị giá trị)

- Phân tích diễn biến giá, nguyên nhân

 II.  XUẤT KHẨU

 1. Xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 1. Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm, tôm sú, tôm chân trắng theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị).

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

 1. Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các sản phẩm tôm chính XK của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

 1. Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010, số DN XK tôm sú, tôm chân trắng.   

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT) XK tôm, DN XK tôm sú và AN XK tôm chân trắng.  

 1. Thị trường NK

 -  Số thị trường NK tôm Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010.  

 -  Số thị trường NK tôm sú, tôm chân trắng  

-  Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: Mỹ, Nhật,  EU

- Biểu đồ bánh cơ cấu 7 thị trường lớn nhất NK tôm Việt Nam (% GT)

   -  Bảng top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT), top 10 TT NK tôm sú và 10 TT NK tôm chân trắng  

5.1. Mỹ

XK tôm sang Mỹ

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm sang Mỹ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm Việt Nam sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các sản phẩm tôm của Việt Nam XK sang Mỹ 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm sang Mỹ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK tôm, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK..

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK tôm  của Mỹ  năm 2011 theo nước. Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ bánh thị phần NK tôm vào Mỹ

-        Bảng NK tôm  của Mỹ  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích các đối thủ cạnh tranh XK tôm vào thị trường Mỹ: Thái Lan, Êcuađo, Inđônêxia, Trung Quốc, Ấn Độ. (Xét về loại sản phẩm XK, giá trung bình…)

-       Xu hướng tiêu thụ

-       Thuế CBPG tôm

 

5.2. Nhật Bản

XK tôm sang Nhật Bản

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm sang Nhật Bản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm Việt Nam sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng tôm chính XK của Việt Nam sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK tôm, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK tôm  của Nhật Bản  năm 2011 theo nước (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK tôm  của Nhật Bản năm 2010 theo nước (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm tôm.

      - Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng…

5.3. EU – 27

XK tôm sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các sản phẩm tôm XK của Việt Nam sang EU 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)   

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK tôm, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-       Bảng NK tôm vào EU năm 2010. Vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ thị phần Nk tôm vào EU

-       Thị trường Đức: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-        Thị trường Anh: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Bỉ: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Italia: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Pháp: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Tây Ban Nha: KL và GT NK tôm từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

5.4. Trung Quốc

XK tôm sang Trung Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm sang Trung Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng tôm Việt Nam XK sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK tôm  của Trung Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK tôm  của Trung Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm tôm.

      - Cơ hội và thách thức

5.5. Hàn Quốc

XK sang Hàn Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK tôm sang Hàn Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK tôm sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK tôm Việt Nam sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Cơ cấu sản phẩm

-       Biểu đồ bánh tỷ trọng các mặt hàng tôm chính XK của Việt Nam sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2011 (về GT)  

-       Phân tích, so sánh cùng kỳ năm 2010

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK tôm sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK tôm  của Hàn Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK tôm  của Hàn Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm tôm.

      - Cơ hội và thách thức

III. DỰ BÁO

 1. Nguồn cung: Xu hướng và ước tính nguồn cung tôm 3 tháng cuối năm
 2. Xuất khẩu: Sản lượng và giá trị XK 3 tháng cuối năm và cả năm 2011
 3. Thị trường NK: Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính

 


CHƯƠNG III:  NGÀNH HÀNG CÁ TRA

 

I.    SẢN XUẤT
  1. Sản lượng

 - Bảng diện tích  - sản lượng nuôi cá tra 9 tháng đầu năm 2011

- Thực trạng sản xuất cá tra nguyên liệu ở Việt Nam: vốn nuôi, con giống, dịch bệnh,  chi phí sản xuất, vấn đề liên kết người nuôi và nhà máy chế biến XK, định hướng và quy hoạch của nhà nước…

2. Giá cá tra nguyên liệu:

- Đồ thị (line) giá cá tra thịt trắng loại I tại An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ từ tháng 1- tháng 9/2011  (có hiển thị giá trị)

- Phân tích diễn biến giá, nguyên nhân

II.  XUẤT KHẨU

 1. Xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá tra theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 1. Giá trung bình XK và vấn đề áp dụng giá sàn:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị).

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

-       Vấn đề thực hiện giá sàn XK của các DN:

 1. Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010.  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT) XK cá tra.  

 1. Thị trường NK

 -  Số thị trường NK cá tra Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010.  

-  Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: Mỹ, Nhật,  EU

- Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK cá tra Việt Nam (% GT)  

   -  Bảng top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT),  

4.1. EU – 27

XK cá tra sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá tra sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá tra, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-       Bảng NK cá tra vào EU năm 2010. Vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ thị phần Nk cá tra vào EU

-       Thị trường Hà Lan: KL và GT NK cá tra từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-        Thị trường Đức: KL và GT NK cá tra từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Anh: KL và GT NK cá tra từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Ba Lan: KL và GT NK cá tra từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

-       Thị trường Tây Ban Nha: KL và GT NK cá tra từ Việt Nam 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng tiêu thụ

4.2. Mỹ

XK cá tra sang Mỹ

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá tra sang Mỹ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra sang Mỹ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá tra, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK..

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá tra  của Mỹ  năm 2011 theo nước. Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ bánh thị phần NK cá tra vào Mỹ

-       Bảng NK cá tra  của Mỹ  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-    Ngành cá da trơn Mỹ: sản xuất – chế biến năm 2011

-     Thuế CBPG cá tra

4.3. Mêhicô

XK cá tra sang Mêhicô

-       Bảng số liệu (KL - GT) XK cá tra sang Mêhicô theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra sang Mêhicô theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Mêhicô theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra sang Mêhicô 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá tra, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá tra  của Mêhicô  năm 2011 theo nước (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK cá tra  của Mêhicô năm 2010 theo nước (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm cá tra.

      - Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng…

4.4. Trung Quốc

XK cá tra sang Trung Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá tra sang Trung Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá tra  của Trung Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK cá tra  của Trung Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm cá tra.

      - Cơ hội và thách thức

4.5. Braxin

XK sang Braxin

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá tra sang Braxin theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá tra sang Braxin theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Braxin theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá tra sang Braxin 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

III. SẢN XUẤT CÁ TRA BỀN VỮNG

-       Các tiêu chuẩn chất lượng nuôi và chế biến cá tra

-       Số DN có vùng nuôi đạt chứng nhận ASC

IV. DỰ BÁO

 1. Nguồn cung: Sản lượng nguyên liệu 3 tháng cuối năm. Giá nguyên liệu
 2. Xuất khẩu: Sản lượng và giá trị XK 3 tháng cuối năm và cả năm 2011
 3. Thị trường NK: Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính


CHƯƠNG III:  NGÀNH HÀNG HẢI SẢN

I.    KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU
  1. Sản lượng khai thác

- Biểu đồ sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm – nhận định

2.  Thực trạng về hoạt động khai thác biển và nguồn nguyên liệu cho chế biến XK:

- Sản lượng khai thác giảm, nguồn lợi ven bờ cạn kiệt;

- Tranh chấp biển Đông ảnh hưởng đến an toàn ngư dân;

- Chi phí khai thác cao do giá nhiên liệu và các chi phí đầu vào khác tăng

- Thiếu tàu lớn để khai thác xa bờ

- Thiếu đầu tư và định hướng của chính phủ… 

 II.  XUẤT KHẨU

 1. CÁ NGỪ

Xuất khẩu cá ngừ 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá ngừ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá ngừ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá ngừ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị).

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá ngừ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010.  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT) XK cá ngừ.  

Thị trường NK

 -  Số thị trường NK cá ngừ Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010.  

-  Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: Mỹ, Nhật,  EU

- Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK cá ngừ Việt Nam (% GT)  

   -  Bảng top 10 thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT),  

 Mỹ

XK cá ngừ sang Mỹ

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá ngừ sang Mỹ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá ngừ sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9)   

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá ngừ Việt Nam sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá ngừ sang Mỹ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá ngừ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK..

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá ngừ  của Mỹ  năm 2011 theo nước. Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ bánh thị phần NK cá ngừ vào Mỹ

-       Bảng NK cá ngừ  của Mỹ  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích các đối thủ cạnh tranh: Thái Lan, Inđônêxia, Philippin (về KL – GT XK và giá trung bình, chủng loại sản phẩm)

EU – 27

XK cá ngừ sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá ngừ sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá ngừ sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá ngừ Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá ngừ sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá ngừ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-       Bảng KL và GT NK cá ngừ vào EU năm 2010 (vây vàng, mắt to, vằn). Vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ thị phần Nk cá ngừ vào EU

-       Xu hướng tiêu thụ cá ngừ ở Anh, Pháp, Hà Lan

Nhật Bản  

XK cá ngừ sang Nhật Bản

-       Bảng số liệu (KL - GT) XK cá ngừ sang Nhật Bản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá ngừ sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá ngừ Việt Nam sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá ngừ sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK cá ngừ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá ngừ  của Nhật Bản  năm 2011 theo nước (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK cá ngừ  của Nhật Bản năm 2010 theo nước (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm cá ngừ.

      - Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng…

Iran

XK cá ngừ sang Iran

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK cá ngừ sang Iran theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK cá ngừ sang Iran theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK cá ngừ Việt Nam sang Iran theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK cá ngừ sang Iran 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK cá ngừ  của Iran  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK cá ngừ  của Iran  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm cá ngừ.

 1. MỰC, BẠCH TUỘC

Xuất khẩu mực, bạch tuộc 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK mực, bạch tuộc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK mực, bạch tuộc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK mực, bạch tuộc theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị).

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

-       Vấn đề thực hiện giá sàn XK của các DN:

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK mực, bạch tuộc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010.  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT) XK mực, bạch tuộc.  

Thị trường NK

 -  Số thị trường NK mực, bạch tuộc Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010.  

-  Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: Mỹ, Nhật,  EU

- Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK mực, bạch tuộc Việt Nam (% GT)

   -  Bảng top 10 thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT),

 Hàn Quốc

XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK mực, bạch tuộc  của Hàn Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK mực, bạch tuộc  của Hàn Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm mực, bạch tuộc.

EU – 27

XK mực, bạch tuộc sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK mực, bạch tuộc sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK mực, bạch tuộc sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK mực, bạch tuộc sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK mực, bạch tuộc, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-       Bảng KL và GT NK mực, bạch tuộc vào EU năm 2010 (vây vàng, mắt to, vằn). Vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ thị phần Nk mực, bạch tuộc vào EU

-       Xu hướng tiêu thụ mực, bạch tuộc ở Anh, Pháp, Hà Lan

 

Nhật Bản 

XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản

-       Bảng số liệu (KL - GT) XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK mực, bạch tuộc sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK mực, bạch tuộc, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK mực, bạch tuộc  của Nhật Bản  năm 2011 theo nước (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK mực, bạch tuộc  của Nhật Bản năm 2010 theo nước (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm mực, bạch tuộc.

      - Cơ hội và thách thức: phân tích xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng…

 

Trung Quốc

XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK mực, bạch tuộc, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK..

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK mực, bạch tuộc  của Trung Quốc  năm 2011 theo nước. Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ bánh thị phần NK mực, bạch tuộc vào Trung Quốc

-       Bảng NK mực, bạch tuộc  của Trung Quốc  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích các đối thủ cạnh tranh: Thái Lan, Inđônêxia, Philippin (về KL – GT XK và giá trung bình, chủng loại sản phẩm)

 

 1. NHUYỄN THỂ 2 MẢNH VỎ

Xuất khẩu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 9 tháng đầu năm 2011:

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

Giá trung bình XK

Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị).

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010.  

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.  

Thị trường NK

 -  Số thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái. Số thị trường NK năm 2010.  

-  Tỷ trọng (GT) của 3 thị trường lớn nhất: Mỹ, Nhật,  EU

- Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam (% GT)

   -  Bảng top 10 thị trường nhập khẩu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn nhất 9 tháng đầu năm (KL- GT – tỷ trọng GT),  

EU – 27

XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam sang EU theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang EU 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Phân tích thị trường:

-       Bảng KL và GT NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào EU năm 2010 (vây vàng, mắt to, vằn). Vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ thị phần Nk nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào EU

-       Xu hướng tiêu thụ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ ở Anh, Pháp, Hà Lan

Mỹ

XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam sang Mỹ theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK..

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Mỹ  năm 2011 theo nước. Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam. Biểu đồ bánh thị phần NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào Mỹ

-       Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Mỹ  năm 2010 theo nước, theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích các đối thủ cạnh tranh: Thái Lan, Inđônêxia, Philippin (về KL – GT XK và giá trung bình, chủng loại sản phẩm)

Nhật Bản 

XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Nhật Bản

-       Bảng số liệu (KL - GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Nhật Bản theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam sang Nhật Bản theo tháng (tháng 1 – tháng 9 ) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

-       Nhận định: Tỷ trọng của tốp 10 DN trong tổng GT XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, so với cùng kỳ, từ đó phân tích cơ cấu của các DN XK.

Trung Quốc

XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Trung Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Trung Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam sang Trung Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Trung Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Trung Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

      - Cơ hội và thách thức

Hàn Quốc

XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Hàn Quốc

-       Bảng số liệu (KL - GT)  XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Hàn Quốc theo tháng – 9 tháng đầu năm 2011 – tăng, giảm so với cùng kỳ 2010 - cả năm 2010.  

-       Biểu đồ (KL- GT) XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) 

-       Nhận định

 Giá trung bình XK:

-       Đồ thị (line) giá trung bình XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Việt Nam sang Hàn Quốc theo tháng (tháng 1 – tháng 9) (có hiển thị giá trị)

-       Nhận định diễn biến và xu hướng giá XK

Doanh nghiệp XK

-       Số lượng DN tham gia XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Hàn Quốc 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2010

-       Bảng top 10 DN hàng đầu (KL – GT – tỷ trọng GT)  

Phân tích thị trường:

-        Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Hàn Quốc  năm 2011, theo sản phẩm (KL – GT). Phân tích vị trí và thị phần của Việt Nam.

-        Bảng NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ  của Hàn Quốc  năm 2010 theo sản phẩm (KL – GT).

-       Phân tích xu hướng tiêu thụ sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

 

III. KHAI THÁC BỀN VỮNG

1. Chứng nhận khai thác và quy định IUU

2.  Xu hướng tiêu thụ hải sản khai thác bền vững và các chứng nhận bền vững

3. Tác động của hạn ngạch khai thác đối với nguồn cung hải sản

IV.  DỰ BÁO

 1. Xu hướng nguồn cung hải sản 3 tháng cuối năm
 2. Xuất khẩu:

-       Sản lượng và giá trị XK cá ngừ 3 tháng cuối năm và cả năm 2011

-     Sản lượng và giá trị XK mực, bạch tuộc 3 tháng cuối năm và cả năm 2011

-     Sản lượng và giá trị XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 3 tháng cuối năm và cả năm 2011

 1. Thị trường NK:

-       Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính của cá ngừ

-       Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính của mực, bạch tuộc

-       Xu hướng tiêu thụ, nhu cầu, giá cả tại các thị trường NK chính của nhuyễn thể 2 mảnh vỏ