Hỗ trợ Cà Mau phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ NN & PTNT xuất cấp không thu tiền 40 tấn hóa chất sát trùng Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản.