[Video] Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam – EU

Ngày 12/2/2020, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).