[Video] Dịch COVID-19: Thời điểm sàng lọc và tái cơ cấu ngành hàng cá tra

Các doanh nghiệp cho biết, đây là thời điểm sàng lọc và tái cơ cấu ngành hàng cá tra. Cơ hội sắp tới sẽ dành cho các doanh nghiệp biết chủ động thay đổi và có những chiến lược sản xuất, kinh doanh bài bản với sự đa dạng hóa sản phẩm cũng như thị trường xuất khẩu.