Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU

Chiều 25/9 tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức Hội nghị “DN hải sản cam kết chống khai thác IUU”. Tại đây, đại diện VASEP cho biết, Ủy ban Hải sản VASEP và các DN chế biến và XK hải sản Việt Nam đã có nhiều chương trình hành động với quyết tâm cao, đồng lòng và chung tay cùng hành động trong chương trình chống khai thác IUU.