[Video] Hiệu quả từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Từ khi UBND tỉnh Cà Mau triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tình hình tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được kiểm soát phần nào.