[Video] Mở đường cứu cá tra trước thiệt hại do Covid-19

Đạt mức xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2019 nhưng một xu hướng rất rõ ràng - con cá tra đang dần trượt về giá trị, hẹp về thị trường. Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại hội nghị định hướng và phát triển ngành cá tra do Bộ NN&PTNT tổ chức tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi là thủ phủ của ngành cá tra. Đây là ngành chúng ta đã từng chiếm vị trí độc tôn trên thị trường thế giới cũng là ngành đóng góp rất lớn vào xuất khẩu thủy sản, nhưng nếu để trượt dốc thì rất dễ mất đi những lợi thế riêng có, điều các ngành hàng khác còn đang chật vật để tìm kiếm