[Video] Chủ động quảng bá hình ảnh cá tra

Năm 2019, việc nâng cao chất lượng và quảng bá hình ảnh cá tra sẽ được DN và Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP) triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu XK 2,4 tỷ USD. Việc đạt mục tiêu XK 2,4 tỷ USD hoàn toàn có cơ sở bởi cá tra là sản phẩm phù hợp chế biến theo khẩu vị của nhiều nước. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ xây dựng thương hiệu cho cá tra, Bởi lâu nay Việt Nam chỉ mới làm công tác xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức hội chợ, giao lưu thương mại giữa nhà NK và nhà XK, chứ chưa làm truyền thông một cách bài bản.