[Video] Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn

Diễn thuyết tại thượng viện với hình ảnh con cá da trơn khổng lồ, Thượng nghị sỹ John McCain nhấn mạnh, việc thành lập Văn phòng Giám sát cá da trơn tại Bộ Nông nghiệp Mỹ là một sự chồng chéo, lãng phí lớn vì từ trước tới nay Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã thực hiện công việc này. Đây thực chất là việc bảo hộ mậu dịch vô lý.