[Video] Thị trường xuất khẩu cá tra thuận lợi

Cả năm 2019, các thị trường XK cá tra chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung Đông hay EU được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi. Nhờ vậy, XK cá tra thậm chí có thể XK đạt tới 2,5 tỷ USD.