Công văn 93/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐTVCCTTHC

93/CV-VASEP
08/11/2023
VASEP
Ngày 08/11/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 93/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v góp ý dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐTVCCTTHC

Phúc đáp công văn số 92/HĐTV ngày 02/11/2023 của Quý Hội đồng về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC, sau khi nghiên cứu dự thảo, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đồng tình và nhất trí với dự thảo Quy chế.

Hiệp hội VASEP mong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC sẽ sớm được thông qua và ban hành để tạo tiền đề cho hoạt động của Hội đồng và các thành viên Hội đồng, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân nói chung.