Công văn 93/2019/CV-VASEP: góp ý dự thảo QĐ công bố danh sách cảng biển NK NL TS khai thác

93/2019/CV-VASEP
24/09/2019
VASEP
Ngày 24/9/2019, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 93/2019/CV-VASEP gửi Tổng cục Thủy sản v.v góp ý dự thảo QĐ công bố danh sách cảng biển NK NL TS khai thác

Phúc đề nghị của Quý Tổng cục về việc góp ý Dự thảo Quyết định về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là Dự thảo), sau khi tập hợp ý kiến góp ý từ các DN Hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận thấy việc ban hành Danh sách cảng một cách hạn chế như trong Dự thảo sẽ có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DN, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp không thể NK nguyên liệu thủy sản từ các nước/vùng lãnh thổ mà ở đó các tuyến vận chuyển về các cảng VN không nằm trong Danh sách 8 cảng này dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu. Để bù đắp thiếu hụt, DN phải trả thêm chi phí và mất thêm thời gian để chuyển các container hàng sang cảng được công bố, làm chi phí, giảm khả năng cạnh tranh với các DN nước ngoài.

- Trong tình hình các Cảng ở Việt Nam đặc biệt là khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp nhận rất nhiều hàng hóa đôi khi quá tải thì khi tất cả hàng hóa thủy sản nhập khẩu chỉ tập trung về 8 cảng như quy định của Dự Thảo sẽ có thể vượt quá năng lực của bãi lạnh của Cảng (do số lượng ổ cắm điện hạn chế), làm ùn ứ hàng hóa, DN sẽ bị chậm trễ trong việc thông quan hàng hóa, phát sinh chi phí khá cao.

- Hiện nay cơ quan thú y vẫn bố trí nhân lực thực hiện việc kiểm dịch hàng thủy sản NK hàng ngày tại các cảng đề xuất xin bổ sung vào Danh sách. Và thực tế Danh sách các Cảng xin bổ sung cũng nằm trên cùng địa phương đã có Cảng được Công bố nên việc kiểm dịch nhà nước cũng không quá khó khăn về mặt nhân lực.  

Xuất phát từ thực tế trên Hiệp Hội VASEP xin kiến nghị Quý Tổng cục xem xét bổ sung các Cảng biển (theo phụ lục đính kèm ) vào danh sách công bố trong Dự thảo, đồng thời đề nghị Quý Tổng Cục có quy định hợp lý về thời gian chuyển tiếp thực hiện của Quyết định do một số DN có các Hợp đồng mua hàng từ trước không thể điều chỉnh kịp theo Danh sách Cảng công bố khi Quyết Định có hiệu lực.

Đỗ Hương