Công văn 57/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU

57/VASEP-VPĐD
23/12/2022
VASEP
Ngày 23/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 57/VASEP-VPĐD tới Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU

Phúc đáp công văn số 8496/BNN-TCTS ngày 19/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, sau khi tham vấn lấy ý kiến DN hải sản hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số ý kiến về Dự thảo Kế hoạch hành động chống khai thác IUU như sau:

Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN hải sản đánh giá cao nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)” (gọi tắt là Kế hoạch). Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp đến tháng 4/2023 được triển khai đồng bộ, chi tiết, có mục tiêu & định lượng rõ ràng nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC và Luật Thủy sản 2017.

Các nhiệm vụ, giải pháp lâu dài được đưa ra triển khai để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, quản lý được; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên  hoặc tham gia.

Riêng về quy định kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ nước ngoài bằng tàu Container, Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm xây dựng cơ chế giám sát nguyên liệu hải sản nhập khẩu bằng tàu Container để Hiệp hội và các DN góp ý xây dựng cho mục tiêu chung. Hiệp hội ủng hộ tinh thần kiểm soát chặt chẽ, và đề xuất giấy Captain Statement (xác nhận của thuyền trưởng) là hồ sơ quan trọng để kiểm soát, kèm với mỗi lô nguyên liệu nhập khẩu.