Công văn 57/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU

57/VASEP-VPĐD
23/12/2022
VASEP
Ngày 23/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 57/VASEP-VPĐD tới Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU

Phúc đáp công văn số 8496/BNN-TCTS ngày 19/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, sau khi tham vấn lấy ý kiến DN hải sản hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số ý kiến về Dự thảo Kế hoạch hành động chống khai thác IUU như sau:

Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN hải sản đánh giá cao nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)” (gọi tắt là Kế hoạch). Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp đến tháng 4/2023 được triển khai đồng bộ, chi tiết, có mục tiêu & định lượng rõ ràng nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC và Luật Thủy sản 2017.

Các nhiệm vụ, giải pháp lâu dài được đưa ra triển khai để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, quản lý được; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên  hoặc tham gia.

Riêng về quy định kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ nước ngoài bằng tàu Container, Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm xây dựng cơ chế giám sát nguyên liệu hải sản nhập khẩu bằng tàu Container để Hiệp hội và các DN góp ý xây dựng cho mục tiêu chung. Hiệp hội ủng hộ tinh thần kiểm soát chặt chẽ, và đề xuất giấy Captain Statement (xác nhận của thuyền trưởng) là hồ sơ quan trọng để kiểm soát, kèm với mỗi lô nguyên liệu nhập khẩu.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD
31/CV-VASEP 11/03/2024 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi và Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi
398/CCPT – ATTP 06/03/2024 Công văn Công văn 398/CCPT – ATTP: hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU
1432/BTC-TCT 02/02/2024 Công văn Công văn số 1432/BTC-TCT: gửi Hiệp hội VASEP về việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn CCTTHC.