Công văn 130/CV-VASEP: tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc

130/2020/CV-VASEP
30/11/2020
VASEP
Ngày 30/11/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 130/2020/CV-VASEP gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường - Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc

Tiếp theo Công văn số 127/CV-VASEP ngày 20/11/2020 gửi Bộ trưởng liên quan đến tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc, Hiệp hội xin tiếp tục  báo cáo về tình hình kiểm soát hàng cá tra phi lê đông lạnh tại thành phố Vũ Hán.

Theo yêu cầu của thành phố Vũ Hán, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Tp. Vũ Hán đã tiến hành kiểm tra Acid Nucleic định kỳ đối với kho lạnh vào ngày 27/11/2020. Theo đó, Cơ quan kiểm tra đã phát hiện có 2 mẫu bao bì (trong đó có 1 mẫu trên bao bì của phi lê cá tra động lạnh nhập khẩu từ Việt Nam) cho kết quả dương tính với Covid theo như thông báo trên trang thông tin điện tử của UB Y tế Tp. Vũ Hán ngày 28/11/2020.

Hiệp hội và các DN XK cá tra sang Trung Quốc đã họp khẩn cấp để thảo luận và thống nhất một số giải pháp tạm thời. Trước tình hình khẩn cấp này, Hiệp hội và cộng đồng DN xin báo cáo và kính mong Bộ trưởng xem xét chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn trên giúp các DN cá tra sớm phục hồi XK sang thị trường quan trọng này.