Công văn 130/CV-VASEP: tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc

130/2020/CV-VASEP
30/11/2020
VASEP
Ngày 30/11/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 130/2020/CV-VASEP gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường - Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc

Tiếp theo Công văn số 127/CV-VASEP ngày 20/11/2020 gửi Bộ trưởng liên quan đến tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc, Hiệp hội xin tiếp tục  báo cáo về tình hình kiểm soát hàng cá tra phi lê đông lạnh tại thành phố Vũ Hán.

Theo yêu cầu của thành phố Vũ Hán, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Tp. Vũ Hán đã tiến hành kiểm tra Acid Nucleic định kỳ đối với kho lạnh vào ngày 27/11/2020. Theo đó, Cơ quan kiểm tra đã phát hiện có 2 mẫu bao bì (trong đó có 1 mẫu trên bao bì của phi lê cá tra động lạnh nhập khẩu từ Việt Nam) cho kết quả dương tính với Covid theo như thông báo trên trang thông tin điện tử của UB Y tế Tp. Vũ Hán ngày 28/11/2020.

Hiệp hội và các DN XK cá tra sang Trung Quốc đã họp khẩn cấp để thảo luận và thống nhất một số giải pháp tạm thời. Trước tình hình khẩn cấp này, Hiệp hội và cộng đồng DN xin báo cáo và kính mong Bộ trưởng xem xét chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn trên giúp các DN cá tra sớm phục hồi XK sang thị trường quan trọng này. 

 

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH