Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

124/2020/CV-VASEP
19/10/2020
VASEP
Ngày 19/10/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 124/2020/CV-VASEP gửi Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản v.v ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

Phúc công văn số 840/CBTTNS-TS ngày 14/10/2020 của Quý Cục v/v góp ý dự thảo công văn Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thủy sản, sau khi xem xét Dự thảo Hiệp hội hoàn toàn nhất trí với nội dung văn bản dự thảo kèm theo công văn nói trên.

Vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản là vấn đề bức xúc đối của DN thủy sản nhiều năm qua, làm gia tăng gánh nặng chi phí SX của DN, giảm sức cạnh tranh của DN thủy sản Việt Nam. Vì tầm quan trọng của việc hiểu và thống nhất cách áp dụng chính sách thuế TNDN, đề nghị Quý Cục sớm xúc tiến việc trình Lãnh đạo Bộ NNPTNT duyệt phát hành văn bản nói trên tới Bộ Tài chính để sớm giải quyết các vướng mắc liên quan.

Hiệp hội VASEP một lần nữa chân thành cám ơn sự hỗ trợ tích cực thời gian qua của Quý Cục cũng như mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Quý Cục trong giải quyết các bất cập, vướng mắc của DN trong thời gian tới.

Đỗ Hương