Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

124/2020/CV-VASEP
19/10/2020
VASEP
Ngày 19/10/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 124/2020/CV-VASEP gửi Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản v.v ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản

Phúc công văn số 840/CBTTNS-TS ngày 14/10/2020 của Quý Cục v/v góp ý dự thảo công văn Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thủy sản, sau khi xem xét Dự thảo Hiệp hội hoàn toàn nhất trí với nội dung văn bản dự thảo kèm theo công văn nói trên.

Vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản là vấn đề bức xúc đối của DN thủy sản nhiều năm qua, làm gia tăng gánh nặng chi phí SX của DN, giảm sức cạnh tranh của DN thủy sản Việt Nam. Vì tầm quan trọng của việc hiểu và thống nhất cách áp dụng chính sách thuế TNDN, đề nghị Quý Cục sớm xúc tiến việc trình Lãnh đạo Bộ NNPTNT duyệt phát hành văn bản nói trên tới Bộ Tài chính để sớm giải quyết các vướng mắc liên quan.

Hiệp hội VASEP một lần nữa chân thành cám ơn sự hỗ trợ tích cực thời gian qua của Quý Cục cũng như mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Quý Cục trong giải quyết các bất cập, vướng mắc của DN trong thời gian tới.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH