Công văn 116/CV-VASEP: đề xuất đưa chế biến thủy sản ra khỏi danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

116/CV-VASEP
21/10/2021
VASEP
Ngày 21/10/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 116/CV-VASEP tới Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v đề xuất đưa chế biến thủy sản ra khỏi danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Tiếp nối các ý kiến góp ý, đề xuất cho dự thảo tại 2 cuộc họp góp ý Dự thảo của Bộ trưởng với các Hiệp hội buổi sáng và chiều ngày 18/10/2021, tại văn bản này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin góp ý và đề nghị sửa đổi một nội dung quan trọng trong Dự thảo nói trên liên quan đến bất cập trong quy định xếp các cơ sở chế biến thủy sản vào "Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường" ở mức độ 3 (Phụ lục 2 của Dự thảo). Theo Hiệp hội, các quy định này là chưa phù hợp cả về:  

1. Bất cập về thực tiễn sản xuất

2. Bất cập với các quy định khác của ngành môi trường Việt Nam

Để ngành thủy sản, một ngành hàng trọng điểm của nền kinh tế, có các cơ hội thực hiện tốt chiến lược phát triển thủy sản đến 2030 như Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giúp các DN thủy sản nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời vừa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường phù hợp, dựa trên việc quản lý rủi ro đúng cách, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Bộ trưởng và Ban Soạn thảo Dự thảo sớm xem xét đưa ngành chế biến thủy sản ra khỏi “Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Phụ lục 2 của Dự thảo để ngành hàng thực hiện được tốt nhất cả các yêu cầu về môi trường - kinh tế - sinh kế.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ