Công văn 105/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung NĐ 43/2017 về nhãn hàng hoá và Dự thảo thông tư ghi nhãn điện tử

105/2020/CV-VASEP
30/07/2020
VASEP
Ngày 30/7/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 105/2020/CV-VASEP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ v.v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung NĐ 43/2017 về nhãn hàng hoá và Dự thảo thông tư ghi nhãn điện tử

Thuỷ sản Việt Nam là một ngành hàng xuất khẩu, không chỉ gắn với sinh kế của hàng triệu nông-ngư dân trên toàn quốc, mà cùng với hội nhập hơn 20 năm nay thuỷ sản Việt Nam đã nằm trong Top4 Thế giới về sản xuất và xuất khẩu, và đã luôn nằm trong Top10 ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam – góp phần không nhỏ trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp (DN) thành viên chân thành cảm ơn Quý Bộ đã tổ chức các hội thảo góp ý trong thời gian qua tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội cho 02 dự thảo văn bản pháp quy là Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định ghi nhãn hàng hóa) Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư ghi nhãn điện tử).

Qua các hội thảo cũng là cơ hội để các Hiệp hội đại diện cộng đồng DN có thêm các góp ý cho Dự thảo hoàn thiện hơn trên cả phương diện pháp lý, thông lệ quốc tế và thực tiễn. Một trong những quan ngại nhất của chúng tôi là việc đề xuất đưa hàng «xuất khẩu» vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017, trong khi vướng mắc về quy định sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018 chưa được giải quyết triệt để như ý kiến kết luận cuộc họp ngày 20/5/2020 về MSMV của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Trên tinh thần đó cũng như đề nghị của chủ trì các hội thảo kể trên, chúng tôi xin gửi đến Bộ các chia sẻ, góp ý và đề xuất của chúng tôi cho 02 Dự thảo.

Kính đề nghị Quý Bộ quan tâm, chỉ đạo các nội dung liên quan của Dự thảo, cũng như bổ sung các nghiên cứu, đánh giá tác động về các quy định mới của hai dự thảo trong ghi nhãn hàng XK nhằm phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định EVFTA, không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đỗ Hương