Công văn 10/CV-VASEP: cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

10/CV-VASEP
26/02/2022
VASEP
Ngày 26/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 10/CV-VASEP tới Ủy ban Đối ngoại Quốc hội v.v cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

Phúc đáp công văn số 632/UBĐN15 ngày 21/02/2022 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XV về việc cung cấp tài liệu phục vụ họp trực tuyến giữa Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam để trao đổi về việc triển khai Hiệp định EVFTA và các vấn đề trong quan hệ song phương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp thành viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hiệp định EVFTA và đề xuất giải pháp, kiến nghị. Hiệp hội VASEP xin báo cáo:

EU là một trong những thị trường xuất khẩu thuỷ sản quan trọng và lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm. Trong 10 năm (2011-2020) xuất khẩu (XK) thuỷ sản của Việt Nam sang EU28 dao động từ 1,1 – 1,5 tỷ USD/năm. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã thúc đẩy thương mại XNK của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng. Các mặt hàng nông sản nói chung và thủy sản nói riêng đã tận dụng được các lợi thế của Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong hơn 01 năm Hiệp định EVFTA có hiệu lực cùng lúc với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của 2 bên. Bên cạnh đó, từ ngày 23/10/2017, EU cảnh báo Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam. Để đẩy nhanh việc tận dụng các lợi thế của Hiệp định EVFTA, Hiệp hội VASEP xin đề xuất kiến nghị với Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội:

- Trao đổi và tác động để EC sớm gỡ Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam trong năm 2022 nhằm thúc đẩy XNK song phương sau Hiệp định;

Đề nghị Uỷ ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) dành các chương trình, đề án hỗ trợ nâng cao năng lực & cạnh tranh cho các DN xuất khẩu hải sản Việt Nam để phát huy thế mạnh, tăng trưởng thương mại thuỷ sản giữa 2 bên.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1338/CCPT-ATTP 15/07/2024 Công văn Công văn 1338/CCPT-ATTP: nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến xuất khẩu vào EU
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 02/07/2024 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: Sửa đổi và tiến độ sửa đổi một số nội dung thuộc Nghị định 09/2016/NĐ-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh