Công văn 10/CV-VASEP: cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

10/CV-VASEP
26/02/2022
VASEP
Ngày 26/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 10/CV-VASEP tới Ủy ban Đối ngoại Quốc hội v.v cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

Phúc đáp công văn số 632/UBĐN15 ngày 21/02/2022 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XV về việc cung cấp tài liệu phục vụ họp trực tuyến giữa Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam để trao đổi về việc triển khai Hiệp định EVFTA và các vấn đề trong quan hệ song phương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp thành viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hiệp định EVFTA và đề xuất giải pháp, kiến nghị. Hiệp hội VASEP xin báo cáo:

EU là một trong những thị trường xuất khẩu thuỷ sản quan trọng và lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm. Trong 10 năm (2011-2020) xuất khẩu (XK) thuỷ sản của Việt Nam sang EU28 dao động từ 1,1 – 1,5 tỷ USD/năm. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã thúc đẩy thương mại XNK của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng. Các mặt hàng nông sản nói chung và thủy sản nói riêng đã tận dụng được các lợi thế của Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong hơn 01 năm Hiệp định EVFTA có hiệu lực cùng lúc với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của 2 bên. Bên cạnh đó, từ ngày 23/10/2017, EU cảnh báo Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam. Để đẩy nhanh việc tận dụng các lợi thế của Hiệp định EVFTA, Hiệp hội VASEP xin đề xuất kiến nghị với Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội:

- Trao đổi và tác động để EC sớm gỡ Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam trong năm 2022 nhằm thúc đẩy XNK song phương sau Hiệp định;

Đề nghị Uỷ ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) dành các chương trình, đề án hỗ trợ nâng cao năng lực & cạnh tranh cho các DN xuất khẩu hải sản Việt Nam để phát huy thế mạnh, tăng trưởng thương mại thuỷ sản giữa 2 bên.