Công văn 10/CV-VASEP: cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

10/CV-VASEP
26/02/2022
VASEP
Ngày 26/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 10/CV-VASEP tới Ủy ban Đối ngoại Quốc hội v.v cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP

Phúc đáp công văn số 632/UBĐN15 ngày 21/02/2022 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XV về việc cung cấp tài liệu phục vụ họp trực tuyến giữa Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam để trao đổi về việc triển khai Hiệp định EVFTA và các vấn đề trong quan hệ song phương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp thành viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hiệp định EVFTA và đề xuất giải pháp, kiến nghị. Hiệp hội VASEP xin báo cáo:

EU là một trong những thị trường xuất khẩu thuỷ sản quan trọng và lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm. Trong 10 năm (2011-2020) xuất khẩu (XK) thuỷ sản của Việt Nam sang EU28 dao động từ 1,1 – 1,5 tỷ USD/năm. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã thúc đẩy thương mại XNK của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng. Các mặt hàng nông sản nói chung và thủy sản nói riêng đã tận dụng được các lợi thế của Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong hơn 01 năm Hiệp định EVFTA có hiệu lực cùng lúc với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của 2 bên. Bên cạnh đó, từ ngày 23/10/2017, EU cảnh báo Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam. Để đẩy nhanh việc tận dụng các lợi thế của Hiệp định EVFTA, Hiệp hội VASEP xin đề xuất kiến nghị với Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội:

- Trao đổi và tác động để EC sớm gỡ Thẻ vàng IUU đối với hải sản khai thác của Việt Nam trong năm 2022 nhằm thúc đẩy XNK song phương sau Hiệp định;

Đề nghị Uỷ ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) dành các chương trình, đề án hỗ trợ nâng cao năng lực & cạnh tranh cho các DN xuất khẩu hải sản Việt Nam để phát huy thế mạnh, tăng trưởng thương mại thuỷ sản giữa 2 bên.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
83/CV-VASEP 27/09/2023 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa
82/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
81/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: góp ý dự thảo chương trình làm việc của Diễn đàn Thương mại và Phát triển bền vững trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA
80/CV-VASEP 21/09/2023 Công văn Công văn 80/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục Hành chính
9494/BTC-VP 06/09/2023 Công văn Công văn số 9494/BTC-VP: trả lời đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp.
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
7123/BKHĐT-KTNN 30/08/2023 Công văn Công văn 7123/BKHĐT-KTNN: trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam