Công văn 893/VPCP-NN: Báo cáo của VASEP về kết quả SX, XK thủy sản năm 2023 – cơ hội, thách thức trong năm 2024 và các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng thủy sản

893/VPCP-NN
07/02/2024
Chính phủ
Ngày 07/02/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 893/VPCP-NN về việc báo cáo của VASEP về kết quả sản xuất, XK thủy sản năm 2023 – cơ hội, thách thức trong năm 2024 và các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng thủy sản.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Bộ NN&PTNT, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, lao động – Thương binh và XH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương ven biển nghiên cứu các thông tin và kiến nghị của VASEP tại báo cáo nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị được nêu trong Báo cáo; kịp thời kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD
31/CV-VASEP 11/03/2024 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi và Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi
398/CCPT – ATTP 06/03/2024 Công văn Công văn 398/CCPT – ATTP: hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU
1432/BTC-TCT 02/02/2024 Công văn Công văn số 1432/BTC-TCT: gửi Hiệp hội VASEP về việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn CCTTHC.