SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3363/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định Quyết định 3363/-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
08/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định Quyết định 08/2019/-UBND: quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 2019
1111 /UBND-KT 29/03/2017 Công văn Công văn số 1111 /UBND-KT: Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử nghiêm việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản tại vùng biển Tuy Phong
82/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 01/01/2017 Quyết định Quyết định số 82/2016/-UBND: Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2017/QĐ-UBND 09/02/2017 20/02/2017 Quyết định Quyết định số 05/2017/-UBND: Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6944/QĐ-UBND 13/10/2016 13/10/2016 Quyết định Quyết định số 6944/-UBND: Thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển
28/2015/QĐ-UBND 14/09/2015 24/09/2015 Quyết định Quyết định số 28/2015/-UBND: Ban hành quy định về quản hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Mau
2875/UBND-KTD 22/06/2015 Công văn Công văn số 2875/UBND-KTD: kiến nghị sửa đổi về điều kiện chế biến, XK sản phẩm tra theo Nghị định số 36/2014