Thông báo số 1860/TB-KBNN: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016

1860/TB-KBNN
29/04/2016
01/05/2016
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 29/4/2016, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016.

 Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 5/2016 là 1 USD = 21.853 đồng.
Như vậy, tỷ giá này đã giảm 21 đồng/USD (tỷ giá hạch toán tháng 04/2016 là 1 USD = 21.874 đồng).


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2864/TB-BNN-VP 22/04/2024 Thông báo Thông báo 2864/TB-BNN-VP: Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “triển khai các điểm mới theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐCP, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP và Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT”
102/TB-VPCP 15/03/2024 Thông báo Thông báo số 102/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
54/TB-VPCP 16/02/2024 Thông báo Thông báo 54/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản IUU
539/TB-VPCP 25/12/2023 Thông báo Thông báo 539/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại cuộc họp lần thứ 8 của ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU
269/TB-VPCP 08/07/2023 17/01/2024 Thông báo Thông báo 269/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông cửu long
209/TB-VPCP 07/06/2023 Thông báo Thông báo 209/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại cuộc họp lần thứ bảy ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
468/TB-VPCP 14/11/2023 Thông báo Thông báo 468/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với Bộ NN&PTNT về một số nhiệm vụ cấp bách, khó khăn cần tháo gỡ trong lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp
431/TB-VPCP 24/10/2023 Thông báo Thông báo 431/TB-VPCP: dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa NK