Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

05/CT-BCT
26/02/2020
26/02/2020
Bộ Công Thương
Ngày 26/02/2020, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Để chủ động nguồn cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, Bộ Công thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu; Vụ thị trường Châu Âu-Châu Mỹ; Vụ thị trường Châu Á-Châu Phi và Cục Xúc tiến thương mại đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng và các khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của VN sang thị trường sở tại, để từ đó nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng của VN để bù đắp sụt giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch.

Đối với thị trường Châu Á phải thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh của Trung Quốc, đặc biệt đối với hàng nông sản.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 08/CT-BGTVT: tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản