Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

4296/BTC-CST
28/04/2023
Bộ Tài chính
Ngày 28/04/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 4296/BTC-CST về việc rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023, cụ thể:

- Tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí.

- Thời gian áp dụng từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí.

Trong đó, chú ý đánh giá tác động của giảm mức thu phí, lệ phí đề xuất; bao gồm trường hợp tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng cuối năm 2023 với mức giảm như quy định tại Thông tư 120/2021/TT-BTC.