Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.

708/CCPT-ATTP
15/04/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 15/4/2024, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) đã có Công văn số 708/CCPT-ATTP về mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.

Theo đó, NAFIQPM cho biết, từ 2021, Nước Anh (GB) đã xây dựng Mô hình Hoạt động Mục tiêu Biên giới (BTOM) để kiểm soát biên giới đối với nhập khẩu hàng hóa SPS từ tất cả các nước thứ ba vào GB. Thông tin chi tiết của mô hình BTOM tham khảo tại đường link: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023  

BTOM bao gồm cam kết điều chỉnh hợp lý định dạng và nội dung của Giấy chứng nhận y tế xuất khẩu (EHC) động vật và sản phẩm động vật vào GB. Giấy chứng nhận điều chỉnh được áp dụng từ ngày 30/4/2024. (Cơ quan thẩm quyền Anh cũng lưu ý không nên sử dụng trực tiếp các mẫu giấy chứng nhận từ web Gov.UK, các cơ quan thẩm quyền phải soạn thảo giấy chứng nhận bao gồm tất cả thông tin, số giấy chứng nhận GB, số phiên bản), (chi tiết mẫu chứng nhận tại https://www.gov.uk/government/publications/fish-products-health-certificates).

Từ 30/4/2024, BTOM sẽ áp dụng phân loại rủi ro đối với hàng hóa từ các nước thứ ba (trong đó có Việt Nam), bao gồm rủi ro cao, trung bình và thấp. Việc phân loại này cung cấp thông tin chi tiết về cách thức sẽ áp dụng chế độ vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) mới. Những lô hàng được phân loại rủi ro thấp sẽ không yêu cầu EHC để được nhập khẩu vào GB và chỉ yêu cầu các tài liệu thương mại. Các lô hàng có rủi ro cao và trung bình sẽ tiếp tục yêu cầu EHC. Việc phân loại rủi ro theo đánh giá khoa học về rủi ro an toàn sinh học và an toàn thực phẩm từ các mặt hàng, có cân nhắc từ nguy cơ dịch bệnh của quốc gia xuất xứ.

Phân loại rủi ro được công bố tại: BTOM risk categories for animal and animal product imports from non-EU countries to Great Britain: summary tables - GOV.UK (www.gov.uk)

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn (DEFRA);

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 41 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

Để đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản vào GB như sau:

- Cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định mới nêu trên của Vương quốc Anh trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường GB.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để có thông tin yêu cầu cụ thể của cơ quan kiểm soát cửa khẩu GB, tránh các vướng mắc khi xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường này.

- Thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường GB theo đúng quy định và theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU