Công văn 271/TB-CCTS: về việc tạm dừng cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

271/TB-CCTS
28/06/2023
Bộ NN&PTNN
Ngày 28/6/2023, Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Chí Minh, đã có Công văn 271/TB-CCTS thông báo về việc tạm dừng cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chi cục cho biết để rà soát lại các khuyên nghị của Đoàn Thanh tra EC tại lần thứ 3 vào tháng 10/2022 và chuẩn bị tiếp Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4, dự kiến vào tháng 10/2023.

Chi cục Thủy sản TP. Hồ Chí Minh tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác kể từ ngày 29/6/2023.

Trong thời gian rà soát, Chi cục Thruy sản TP.Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp XK thủy sản có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ XK thủy sản liên hệ các Chi cục Thủy sản địa phương (nơi đã cấp Giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD