Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (3/3 – 9/3/2023, Yên/Kg)

            Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (3/3 – 9/3/2023, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

Nhật Bản

2.100

3.200

New York

 

 

New Zealand

2.500

3.300

Cape Town

2.700

3.000

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản

1.400

2.100

Cape Town

1.200

1.200

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia

3.000

5.500

New Zealand

1.500

4.900

Cape Town

3.300

4.000

Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản

4.000

12.500

Nhật Bản (Set net)

2.100

4.000

New Zealand

3.700

5.900

Boston

5.000

6.300

Canada

5.000

8.000

Hy Lạp

3.300

3.700

Cầu gai (Loxechinus albus)

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

7.000

130.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

 

 

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

7.000

30.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

5.000

6.000

Nhật Bản (100g)

 

 

Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g)

4.000

6.000

Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g)

3.000

3.500

Mỹ (lớn, 300g)

7.500

8.500

Mỹ (trung bình, 150g)

2.500

2.700

Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản

3.300

18.000

Trung Quốc

-

-

Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản

700

6.500

Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản

1.500

22.000

Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản

560

660