Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trả lời kiến nghị của VASEP về không tăng lương tối thiểu 2017 trước ngày 22/10/2016

(vasep.com.vn) Văn phòng Chính phủ đã chuyển kiến nghị của VASEP về việc không tăng lương tối thiểu năm 2017, giãn thời gian tăng lương tối thiểu lên 2-3 năm/lần và điều chỉnh lại mức đóng các khoản bảo hiểm đến Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) để Bộ xem xét, xử lý và trả lời VASEP theo thẩm quyền. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH gửi trả lời này cho văn phòng để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 22/10/2016.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của DN trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, sau khi nhận được kiến nghị của VASEP, ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 8771/VPCP-ĐMDN tới Bộ LĐ-TB&XH đề nghị trả lời và giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/8/2016, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có Công văn số 123/2016/CV-VASEP gửi Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy Ban các Vấn đề Xã hội của Quốc Hội, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ NN và PTNT, Bộ Công Thương kiến nghị Chính Phủ có giải pháp nhanh để cứu doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập cho người lao động qua việc xem xét không tăng lương tối thiểu năm 2017.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên đề
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM