VASEP góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP

(vasep.com.vn) Ngày 25/12/2017, VASEP đã gửi Công văn số 53/2017/VPĐD-VASEP tới Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP (bản thẩm định tại Bộ Tư pháp ngày 22/12/2017).

Tại công văn này, VASEP đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo: Điều 13 Khoản 7 , Điều 14 và đề xuất làm rõ, bổ sung vào Dự thảo:  Điều 4  Khoản 2; Điều 5 khoản 1b, Điều 7 khoản 1c; Điều 7 khoản 1 đ; Điều 7, khoản 2d; Điều 8 khoản 3; Điều 8, khoản 4; Điều 21 Khoản 2; Điều 24 Khoản 1; Điều 27, Khoản 4b; Điều 17.

Theo đó, Dự thảo mới Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung theo dỡ bỏ nhiều vướng mắc, khó khăn cho DN tại Nghị định38/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên trong dự thảo mới này vẫn còn tồn tại một số bất cập. Một điểm rất quan trọng là Dự thảo mới (Điều 14) đang đi ngược lại phương thức quản lý của ngành nông nghiệp trong gần 10 năm qua, được quy định tại Thông tư số 51/2010/T-BNNPTN ngày 8/9/2010 của Bộ NNPTNT (Điều 1).

Theo đó các hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công XK và SX xuất khẩu không bắt buộc phải SX bởi cơ sở sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. Bất cập này đến nay vẫn chưa được Bộ Y tế tiếp thu (theo văn bản giải trình của Bộ Y tế số 1466/BC-BYT ngày 29/12/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài ra, Dự thảo cũng còn tồn tại một số bất cập liên quan đến quy định về các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, nội dung ghi nhãn... cần sớm được điều chỉnh, sửa đổi trước khi trình Chính phủ phê duyệt nhưng cũng chưa được Bộ Y tế tiếp thu.

Hiệp hội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét để sửa đổi, điều chỉnh lại Dự thảo nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo tinh thần của các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho cộng đồng DN, góp phần đảm bản tốt an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN chế biến thực phẩm của Việt Nam.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên đề
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM