CIEM gửi Bộ trưởng Bộ Y tế dự thảo Nghị định thay thế Nghị định sửa đổi NĐ 38/2012

(vasep.com.vn) Nhanh chóng sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (NĐ 38/2012) ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm đang là điều mong đợi nhất đối với các DN thực phẩm, trong đó có DN thủy sản trong thời điểm hiện nay.

Kết luận tại buổi đối thoại về kiến nghị sửa đổi NĐ 38/2012 giữa 9 hiệp hội và doanh nghiệp thành viên với 3 Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, NN&PTNT diễn ra chiều ngày 8/9/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các Hiệp hội chủ động nghiên cứu, xây dựng một bản Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 38/2012 trong đó có sự tham vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực này.

Do đó, ngay sau buổi đối thoại, các Hiệp hội đã tích cực phối hợp với các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và thực phẩm xây dựng một bản Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 38/2012 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế như Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận tại cuộc họp.

Ngày 26/9/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã thay mặt cho 5 đơn vị và Hiệp hội ngành hàng tham gia soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 38/2012 gồm: VCCI, VASEP, VITAS, AMCHAM; Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Tiểu ban Thực phẩm Dinh dưỡng, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) gửi Công văn số 801/QLKTTW- MTKD tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đóng góp sửa đổi NĐ 38/2012. Kèm theo công văn là Tờ trình và Dự thảo sửa đổi NĐ 38/2012.

Dự thảo được xây dựng theo đúng kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm:

(1) Quản lý an toàn thực phẩm theo mối nguy tiềm năng của từng dòng sản phẩm;

(2) Phân cấp triệt để cho địa phương và

(3) Miễn, giảm kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ thấp và rút ngắn quy trình thủ tục đối với thực phẩm nhập khẩu đã có lịch sử nhập khẩu tốt.

Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 38/2012 mà các đơn vị, Hiệp hội xây dựng đã có tham vấn từ các chuyên gia vẫn giữ nguyên kết cấu của NĐ 38/2012, chỉ sửa đổi những điểm cần thiết như:

(1) Thay thế toàn bộ chương 2: Công bố hợp quy và công bố phù hợp an toàn thực phẩm với 7 điều bằng Chương 2: Công bố hợp quy (với 5 điều và cách tiếp cận mới), chia ra 2 nhóm nguy cơ thấp (điều 4) và nguy cơ cao (điều 5) để quản lý.

(2) Thay thế điều 14 “Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu” ở chương 5 bằng 3 điều 14, 15, 16.

(3) Về cải cách thủ tục hành chính: đề xuất chi tiết các trường hợp miễn công bố (cho nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất nội bộ), miễn kiểm tra nhà nước (nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm có lịch sử tuân thủ tốt), đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm xét theo nguyên tắc quản lý rủi ro… trong các điều của Dự thảo.

Trong suốt 2 năm qua, NĐ 38/2012 được coi là nghị định “nóng” nhất vì có nhiều vấn đề bất cập, không chỉ đối với DN sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản mà cả các ngành thực phẩm khác. Trong đó, bất cập lớn nhất, gây khó cho DN là thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Cũng trong thời gian này, VASEP đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị sửa đổi một số điều của NĐ 38/2012 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN thủy sản, tuy nhiên không được Bộ Y tế chấp thuận, đồng thời nêu ý kiến bác bỏ.

Cùng chung vướng mắc với các DN thủy sản, cuối năm 2016 đầu năm 2017, nhiều Hiệp hội và DN thực phẩm cũng “than” với Bộ Y tế về vấn đề này.

Nội dung chi tiết Dự thảo và Tờ trình vui lòng xem file đính kèm.

Công văn số 801

Dự thảo thay thế NĐ 38/2012 

Tờ trình

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên đề
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM