USDA đã công nhận thêm 22 nhà máy được phép XK cá tra sang Hoa Kỳ

(vasep.com.vn) Ngày 9/3/2016, sau khi nhận được Văn bản số 376/QLCL-CL1 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ NN và PTNT, Cục Kiểm tra và ATTP (FSIS), USDA đã xem xét, công nhận thêm 22 cơ sở chế biến cá tra Việt Nam vào danh sách các DN nước ngoài được phép chế biến XK cá và sản phẩm cá họ Siluriformes vào Hoa Kỳ nâng tổng số nhà máy chế biến cá tra Việt nam đủ điều kiện XK sang Hoa Kỳ lên 45 cơ sở.

Trước đó, ngày 02/12/2015, FSIS đã có công thư gửi NAFIQAD hướng dẫn thực hiện Quy định thanh tra bắt buộc cá và sản phẩm từ cá họ Siluriformes (trong đó có cá tra, basa của Việt Nam XK vào Hoa Kỳ). Theo đó, để việc XK cá tra, basa của Việt Nam vào Hoa Kỳ được tiếp tục trong thời gian chuyển tiếp (từ 01/3/2016 - 31/8/2017), trước ngày 01/3/2016, NAFIQAD cần gửi một số tài liệu pháp lý về việc kiểm soát các sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam và danh sách các DN đang và sẽ tiếp tục XK sản phẩm cá thuộc họ Siluriformes vào thị trường Hoa Kỳ.

22 nhà máy vừa được USDA cập nhật vào danh sách các DN đủ điều kiện XK vào Hoa Kỳ.

(Cập nhật thêm ngày 9/3/2016)

STT

Mã NM

Tên nhà máy

1

DL 01

Hung Hau Agricutural Coporation – Factory No. 1 6

2

DL 02

Factory No.2 - Special Aquatic Products Joint Stock Company (SEASPIMEX - VIETNAM)

3

DL 18

Indian Ocean One Member Company Limited – Indian Ocean Seafood Freezing Factory N.V 6

4

DL 50

Vietlong Saigon Joint Stock Company

5

DL 68

Workshop I and Workshop value- Ha Noi- Can Tho seafood joint stock company (HACASEAFOOD)

6

DL 69

Hiep Thanh Seafood Joint Stock Company

7

DL 125

HAI NAM Co., LTD

8

DL 152

Nam Viet Fish Freezing Factory – Nam Viet Corporation 6

9

DL 189

Investment commerce fisheries corporation - INCOMFISH Corporation, Seafood and foodstuff

10

DL 324

NTACO CORP.

11

DL 354

GODACO SEAFOOD 6

12

DL 356

Workshop No 3, Hai Nam Co., Ltd.

13

DL 369

MEKONG DELTA FOOD FACTORY - CASEAMEX 6

14

DL 370

Cuu Long fish joint stock company (CL-FISH CORP.)

15

DL 408

Atlantic Seafood Freezing Factory N.V

16

DL 462

Workshop II- Ha Noi- Can Tho seafood joint stock company (HACASEAFOOD) 6

17

DL 476

GODACO SEAFOOD 6

18

DL 478

TG Fishery Holdings Corporation 6

19

DL 479

INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION (IDI CORPORATION) 6

20

DL 530

Hoang Long Seafood Processing Company Limited (HOANG LONG SEAFOOD) 6

21

DL 541

GODACO Seafood Joint Stock Company - Go Dang Ben Tre Workshop

22

DL 740

Hai Huong Seafood Joint Stock Company (HHFISH)

Thực hiện yêu cầu của FSIS, ngày 19/01/2016, NAFIQAD đã có công văn số 113/QLCL-CL1 thông báo rộng rãi đến các DN đề nghị đăng ký để lập danh sách theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Tại Công văn 113/QLCL-CL1, Cục đã hướng dẫn các DN rất cụ thể trong việc đăng ký cũng như nộp các hồ sơ, bằng chứng kèm theo để đưa vào danh sách. Sau khi tổng hợp, có tất cả 45 cơ sở đã nộp hồ sơ, trong đó có 23 cơ sở đã gửi đầy đủ hồ sơ về việc đang và sẽ tiếp tục XK như yêu cầu của FSIS thể hiện qua bằng chứng về việc đã XK trong năm 2015 và các hợp đồng với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ trong đó có ghi rõ khối lượng và thời gian giao hàng trong năm 2016. 22 cơ sở còn lại được đưa vào phần có nhu cầu XK do không cung cấp các hồ sơ, bằng chứng về việc đang và sẽ tiếp tục XK như hướng dẫn của công văn 113/QLCL-CL1.

Trong các cuộc họp với FSIS, NAFIQAD cũng đã khẳng định cả 45 cơ sở trong danh sách đều đã được Cục kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm phù hợp với quy định của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ, 22 cơ sở có nhu cầu XK cá tra, basa vào Hoa Kỳ hiện đang tích cực tìm đối tác để XK trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ngày 1/3/2016, FSIS đã công bố chính thức trên website chỉ có 23 cơ sở chế biến, XK cá tra Việt Nam đủ điều kiện XK cá tra vào thị trường Hoa Kỳ. 22 cơ sở còn lại đang có nhu cầu XK sang Mỹ không nằm trong danh sách này.

Danh sách 23 nhà máy chế biến cá tra đủ điều kiện XK đi Mỹ theo thông báo của USDA

(Cập nhật đến ngày 1/3/2016): 

STT

Mã NM

Tên nhà máy

1

DL 500

WORKSHOP 3 - VINH HOAN CORP

2

DL 147

Vinh Hoan Corporation (VINH HOAN CORP)

3

DL 61

Workshop 2 - Vinh Hoan Corporation (VINH HOAN CORP)

4

DL 15

Bien Dong Seafood Co., Ltd

5

DL 753

GOLDENQUALITY SEAFOOD CORPORATION (GOLDENQUALITY)

6

DL 511

Van Duc Tien Giang food export company

7

DL 14

Southern Fishery Industries Company Ltd. (SOUTHVINA)

8

DL 461

NTSF Seafoods Joint Stock Company (NTSF SEAFOODS)

9

DL 483

CADOVIMEX II freezing factory No.1 - CADOVIMEX II seafood import - export and processing joint stock company

10

DL 703

Thuan An Production Trading and Service Co., LTD- Thuan An III Enterprise of Aquatic Processingand Exporting (SONASEAFOOD)

11

DL 353

Tan Thanh Loi Frozen food Co.Ltd

12

DL 22

Ben Tre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company - (AQUATEX BENTRE)

13

DL 252

Viet Phu foods & fish Corporation (VIET PHU FOODS AND FISH CORP)

14

DL 711

Asia Commerce Fisheries JSC (ACOMFISH)

15

DL 790

C.P. Vietnam Corporation - BenTre Frozen Branch

16

DL 308

Hung Vuong Corporation (HV Corp.)

17

DL 07

An Giang fisheries import - export joint stock company, Factory 7 (AGIFISH CO.)

18

DL 08

An Giang Fisheries Import - Export Joint Stock Company, Factory 8 (AGIFISH CO.)

19

DL 09

Frozen Factory AGF 9

20

DL 360

Agifish Food Processing Factory

21

DL 386

Hung Vuong Corporation (HV Corp.) - Workshop II

22

DL 518

Europe Joint Stock Company (EJS CO.)

23

DL 77

GEMPIMEX 404 Company

Ngày 7/3/2016, NAFIQAF đã gửi Văn bản số 376/QLCL-CL1 đề nghị Cục Kiểm tra và ATTP (FSIS), USDA xem xét, công nhận 22 cơ sở còn lại vào danh sách các DN nước ngoài được phép chế biến XK cá và sản phẩm cá họ Siluriformes vào Hoa Kỳ

Theo thông báo của FSIS tại các buổi làm việc với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, FSIS sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra, basa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 15/4/2016 (tính theo ngày lô hàng đến cảng của Hoa Kỳ). Các lô hàng cá tra, basa nhập khẩu vào Hoa Kỳ vi phạm các yêu cầu về ghi nhãn (tên thương mại, khối lượng tịnh) hoặc kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh lô hàng, chỉ tiêu hóa chất kháng sinh không phù hợp quy định của Hoa Kỳ sẽ không được thông quan.

Xem danh sách cập nhật các nước được phép XK vào Mỹ TẠI ĐÂY. 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên đề
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM