Một số tài liệu về hướng dẫn phòng vệ trong sản xuất, chế biến theo Chương trình thanh tra cá da trơn Hoa Kỳ

(vasep.com.vn) Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) giới thiệu một số tài liệu hướng dẫn phòng vệ trong sản xuất và chế biến cá da trơn và kế hoạch phòng vệ thực phẩm theo chương trình kiểm tra bắt buộc đối với các loài cá thuộc Bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

-       Bộ sách tham khảo về Sản xuất và chế biến tự nguyện - hướng dẫn phòng vệ Thực phẩm trong sản xuất và chế biến Cá da trơn của FSIS là một tài liệu biên soạn bao gồm các phương pháp thực hiện tốt nhất được xây dựng chuyên biệt để hỗ trợ cho các cơ sở Cá da trơn chịu sự kiểm định của liên bang.

-       Kế hoạch phòng vệ thực phẩm, các biện pháp an ninh cho phòng vệ thực phẩm dành cho Cá da trơn: Chủ trang trại và cơ sở chế biến văn bản hóa các biện pháp để bảo vệ các sản phẩm và trang trại cá và/hoặc các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chống lại hành vi gây hại có chủ ý. Các cơ sở do FSIS quản lý sau khi hoàn thành mẫu này sẽ có được một kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

VASEP xin giới thiệu những tài liệu hữu ích này bằng tiếng Việt để DN tiện tham khảo. Kèm theo là Danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu vào thị trường Mỹ với USDA.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên đề
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM