Bảo vệ thực vật

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA INDONESIA TRONG LĨNH VỰC KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC

 

Những Quy định về kiểm dịch thực vật của Indonesia gồm:

+ Luật Kiểm dịch của Inbdonesia 1992

+ Những Quy định của Chính phủ Indonesia về Kiểm dịch thực vật

+ Nghị định số 38/KPTS/HK.310/1990 của Bộ Nông nghiệp Indonesia về các yêu cầu và công việc phải thực hiện liên quan đến việc nhập khẩu thực vật, sản phẩm thực vật vào lãnh thổ Indonesia.

+ Nghị định số 796/KPTS/TP.830/1984 của Bộ Nông nghiệp Indonesia về các yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với các loại bao bì nhập khẩu bằng các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật

+ Quy định số 37/KPTS/HK.060/2006 của Bộ Nông nghiệp quy định về các yêu cầu kỹ thuật trong kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu rau quả tươi vào Indonesia

+ Quy định của Bộ Nông nghiệp Indonesia số 18/OT.160/2006 về việc thực hiện kiểm dịch thực vật ngoài nơi xuất nhập khẩu

Sau đây là một số quy định (bằng tiếng Anh):

(Để xem hoặc download hãy bấm chuột vào từng văn bản cụ thể)

Law of Indonesia on Quarantine

Plant quarantine legislation of Indonesia

Government regulation of Indonesia No 14-2002 on plant quarantine

Decree of MOA No 38-KPTS-HK.310-1990

Decree of MOA No 796-kpts-HK.830-1990

Indonesia Regulation of MOA No.18-Permentan-OT.160.2006

Technical Requirements Plant Quarantine Action for Importing Fruits and or Fresh vegetable fruits into Indonesian

Tin cùng chuyên mục