Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Ngày 29/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

 Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện  nuôi thủy sản:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 02 - 20 : 2014/BNNPTNT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015

Nội dung chi tiết xem tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục