Nghị định 187/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như sau:

Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa (DMHH) cấm xuất nhập khẩu, tạm ngừng xuất nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân;

Thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố;

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan; đảm bảo các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan. Với hàng hóa không thuộc DMHH cấm xuất nhập khẩu; tạm ngừng xuất nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp trên, chỉ làm thủ tục xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Thương nhân làm đại lý mua, bán các loại hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc DMHH cấm xuất nhập khẩu; tạm ngừng xuất nhập khẩu. Đối với hàng hóa thuộc DMHH xuất nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng đại lý sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì thương nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật đó. Thương nhân được thanh toán tiền bán hàng đại lý bằng tiền Việt Nam đồng cho thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam; được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán cho thương nhân nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hành Nhà nước Việt Nam hoặc thanh toán bằng hàng hóa không thuộc DMHH cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục