Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT: Ban hành “danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về ATVSTP đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước”

 Ngày 06/5/2010, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ban hành “danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”

Ban hành kèm theo Thông tư này:

- Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn (Phụ lục 1);

- Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm động vật thủy sản (Phụ lục 2).

Danh mục này là căn cứ để cơ quan kiểm tra chỉ định chỉ tiêu cần phân tích. Việc chỉ định chỉ tiêu phân tích căn cứ vào danh mục nêu trên và các thông tin sau:

- Lịch sử tuân thủ quy định của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu;

- Tình hình thực tế về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm từ nơi sản xuất, nước sản xuất;

- Tình hình thực tế lô hàng và hồ sơ kèm theo;

- Chỉ tiêu được chỉ định phân tích phải do thủ trưởng cơ quan kiểm tra quyết định, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục