Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm

Tài liệu biên soạn về tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản được Cơ quan Ngoại thương Nhật Bản biên soạn và phát hành tháng 1/2009

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục