Hoạt động giám sát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản năm 2013

 Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm nhập khẩu năm 2013

Thực hiện kiểm tra bắt buộc (inspection orders) theo Mục 3, Điều 26 Luật Vệ sinh Thực phẩm năm 2013

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục