Đảng bộ Bộ Nông nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản IUU

Ngày 25/8/2020, Ban Cán sự Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành kế hoạch Kế hoạch 1157-KH/BCSĐ về việc thực hiện văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Ban Cán sự Đảng ban hành Kế hoạch nhằm ngăn chặn, loại trừ và tiến tới xoá bỏ hoàn toàn tình trạng khai thác thuỷ sản IUU, gỡ “thẻ vàng” của EC đối với sản phẩm thuỷ sản khai thác của Việt Nam XK vào thị trường EU. Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Ban Cán sự Đảng yêu cầu:

- Đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, tổ chức đảng, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả để gỡ “thẻ vàng” của EC, không bị cảnh báo “thẻ đỏ”; xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU về chống khai thác IUU; tổ chức triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế tại địa phương gắn với thực hiện hiệu quả các quy định, khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

Kế hoạch 1157-KH/BCSĐ 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục