Châu Âu đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực thoát khỏi "thẻ vàng" trong ngành thủy sản

Ngành ngư nghiệp Việt Nam bắt đầu một năm mới với những cải cách quy mô, nhằm thực thi chính sách chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Một số tạp chí chuyên ngành thuỷ sản có uy tín của châu Âu đã có những bài dài, đánh giá tốt những chuyển biến của ngành ngư nghiệp Việt Nam nhằm thoát khỏi cơ chế thẻ vàng.