Công văn 97/CV-VASEP: tháo gỡ khó khăn bất cập cho doanh nghiệp trong việc EU yêu cầu cấp 2 H/C cho lô hàng XK đi EU

97/CV-VASEP
06/12/2022
VASEP
Ngày 06/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 97/CV-VASEP tới Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản v.v tháo gỡ khó khăn bất cập cho doanh nghiệp trong việc EU yêu cầu cấp 2 H/C cho lô hàng XK đi EU

Trong thời gian qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên về việc các Cơ quan có Thẩm quyền về ATTP của các nước EU yêu cầu phải có 2 Chứng thư Vệ sinh (Health Certificate – H/C) đối với các lô hàng thủy sản chuyển tải qua EU hoặc lô hàng thủy sản phối trộn (trong đó có nhuyễn thể hai mảnh vỏ phối trộn cùng các thủy sản khác) NK vào EU. 

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Bộ NNPTNT (Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK và các Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT) vẫn chưa cho phép việc cấp 2 H/C cho cùng một lô hàng. Điều này khiến các lô hàng thủy sản phải chuyển tải qua EU hay lô hàng thủy sản phối trộn NK vào EU đang bị tắc nghẽn, phát sinh rất nhiều chi phí lưu kho, lưu bãi cho DN cũng như gây thiệt hại về thương hiệu, uy tín của DN đối với các khách hàng.

Để giúp các công ty thủy sản sớm giải phóng lô hàng đang bị giữ tại cảng cũng như tạo tiền đề tránh gây ra các bất cập tương tự trong tương lai, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục xem xét:

1. Bổ sung quy định cho phép việc cấp 2 H/C cho cùng một lô hàng khi DN hoặc Cơ quan có Thẩm quyền nước NK có yêu cầu vào Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

2. Trong thời gian chờ Thông tư này được ban hành, đề nghị Quý Cục xem xét cho phép cấp 2 H/C cho các lô hàng trong các trường hợp nói trên để giúp DN sớm được giải phóng lô hàng, tránh phát sinh thêm chi phí.