Công văn 08/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực Tài chính

08/2020/CV-VASEP
07/01/2020
VASEP
Ngày 07/01/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 08/2020/CV-VASEP gửi Bộ Tài chính V/v các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực Tài chính

Liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho DN cũng như Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý kiến góp ý từ các DN Hội viên và tổng hợp các vướng mắc, bất cập làm gia tăng chi phí cho DN thủy sản trong đó có các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Quý Bộ.

Hiệp hội xin gửi ý kiến tổng hợp về các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực nói trên tới các Quý Bộ, cụ thể:

1. Vướng mắc về kê khai phế liệu, phế phẩm chưa thống nhất

2. Bất cập về nộp thuế của phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công, SXXK cho 2 cơ quan QLNN về thuế của Bộ Tài chính.

3. Chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng làm tăng chi phí kinh doanh.

4. Về quy định chưa rõ ràng khi tính chi phí phát triển khoa học công nghệ của DN

Hiệp hội kính đề nghị các Quý Bộ quan tâm, chỉ đạo để sớm xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập, nhằm dỡ bỏ các gánh nặng về chi phí (thời gian, tiền bạc) cũng như ách tắc trong thực hiện quy định-thủ tục hành chính cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đỗ Hương