SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Công điện Công điện 252/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội
126/CĐ-TTg 12/02/2022 21/02/2022 Công điện Công điện 126/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công
1322/CĐ-TTg 10/10/2021 Công điện Công điện 1322/-TTg: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
19/CĐ-BGTVT 25/09/2021 Công điện Công điện 19/-BGTVT: tổ chức kiểm tra, xử chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
680/CĐ-TTg 24/05/2021 Công điện Công điện 680/-TTg: bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
05/CĐ-TCT 20/04/2021 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai nghị định 52/2021/-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2021