SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
12/CĐ-TTg 31/01/2024 Công điện Công điện 12/-TTg: tăng cường ngăn chặn, xử nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi thủy sản qua biên giới vào Việt Nam
18/CĐ-TTg 05/03/2024 11/03/2024 Công điện Công điện 18/-TTg: điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.
1058/CĐ-TTg 04/11/2023 04/11/2023 Công điện Công điện 1058/-TTg: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, gỡ cảnh báothẻ vàngcủa EC
965/CĐ-TTg 13/10/2023 Công điện Công điện 965/-TTg: tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản , sử dụng đất, giao đất, định giá đất
990/CĐ-TTg 21/10/2023 Công điện Công điện 990/-TTg: tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023
968/CĐ-TTg 16/10/2023 Công điện Công điện 968/-TTg: tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quan hành chính nhà nước các cấp
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4
07/CĐ-TCT 09/08/2023 Công điện Công điện 07/-TCT: đẩy mạnh giải quyết hồ hoàn thuế giá trị gia tăng
351/VECO-TV 21/07/2023 Công điện Công điện 351/VECO-TV: thay đổi hàng hóa trong Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan
644/CĐ-TTg 13/07/2023 Công điện Công điện 644/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
05/CĐ-TCT 30/06/2023 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai Nghị định số 44/2023/-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội
01/CĐ-BTC 12/04/2023 Công điện Công điện 01/-BTC: tăng cường công tác quản , giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử
280/CĐ-TTg 19/04/2023 Công điện Công điện 280/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử công việc của các bộ, quan, địa phương
02/CĐ-TCT 14/04/2023 Công điện Công điện 02/-TCT: triển khai Nghị định 12/2023/-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2023
265/CĐ-TTg 17/04/2023 Công điện Công điện 265/-TTg: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản IUU
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
220/CĐ-TTg 05/04/2023 Công điện Công điện 220/-TTg: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền