SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
07/CĐ-TCT 09/08/2023 Công điện Công điện 07/-TCT: đẩy mạnh giải quyết hồ hoàn thuế giá trị gia tăng
351/VECO-TV 21/07/2023 Công điện Công điện 351/VECO-TV: thay đổi hàng hóa trong Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan
644/CĐ-TTg 13/07/2023 Công điện Công điện 644/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
05/CĐ-TCT 30/06/2023 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai Nghị định số 44/2023/-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội
01/CĐ-BTC 12/04/2023 Công điện Công điện 01/-BTC: tăng cường công tác quản , giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử
280/CĐ-TTg 19/04/2023 Công điện Công điện 280/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử công việc của các bộ, quan, địa phương
02/CĐ-TCT 14/04/2023 Công điện Công điện 02/-TCT: triển khai Nghị định 12/2023/-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2023
265/CĐ-TTg 17/04/2023 Công điện Công điện 265/-TTg: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản IUU
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
220/CĐ-TTg 05/04/2023 Công điện Công điện 220/-TTg: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Công điện Công điện 252/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội
126/CĐ-TTg 12/02/2022 21/02/2022 Công điện Công điện 126/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công
1322/CĐ-TTg 10/10/2021 Công điện Công điện 1322/-TTg: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
19/CĐ-BGTVT 25/09/2021 Công điện Công điện 19/-BGTVT: tổ chức kiểm tra, xử chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
680/CĐ-TTg 24/05/2021 Công điện Công điện 680/-TTg: bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
05/CĐ-TCT 20/04/2021 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai nghị định 52/2021/-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2021