Thông báo 54/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản IUU

54/TB-VPCP
16/02/2024
Chính phủ
Ngày 16/02/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 54/TB-VPCP về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các ban, bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung cao điểm, huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2023), các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong thi hành công vụ, vi phạm quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ “Thẻ vàng” của cả nước; kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ các tấm gương điển hình trong chống khai thác IUU; tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả, quyết tâm thực hiện mục tiêu từ nay đến tháng 4 năm 2024 không còn tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; đồng loạt điều tra, đưa ra xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài tương tự như trường hợp đã xét xử tại tỉnh Kiên Giang để răn đe, tuyên truyền...


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
102/TB-VPCP 15/03/2024 Thông báo Thông báo số 102/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
539/TB-VPCP 25/12/2023 Thông báo Thông báo 539/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại cuộc họp lần thứ 8 của ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU
269/TB-VPCP 08/07/2023 17/01/2024 Thông báo Thông báo 269/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông cửu long
209/TB-VPCP 07/06/2023 Thông báo Thông báo 209/TB-VPCP: kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tại cuộc họp lần thứ bảy ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
468/TB-VPCP 14/11/2023 Thông báo Thông báo 468/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với Bộ NN&PTNT về một số nhiệm vụ cấp bách, khó khăn cần tháo gỡ trong lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp
431/TB-VPCP 24/10/2023 Thông báo Thông báo 431/TB-VPCP: dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa NK
412/TB-VPCP 12/10/2023 Thông báo Thông báo 412/TB-VPCP: kết luận của TTCP Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản IUU, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của EC
382/TB-VPCP 16/09/2023 Thông báo Thông báo 382/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm