Nghị quyết 128/NQ-CP: ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

128/NQ-CP
11/10/2021
11/10/2021
Chính phủ
Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ra Nghị quyết 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Theo đó, Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (sau đây gọi là Quy định) với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Phân loại cấp độ dịch như sau: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/10/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
04/2024/NQ-HĐTP 12/06/2024 01/08/2024 Nghị quyết Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
81/NQ-CP 28/05/2024 28/05/2024 Nghị quyết Nghị quyết 81/NQ-CP: đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
66/NQ-CP 09/05/2024 09/05/2024 Nghị quyết Nghị quyết số 66/NQ-CP: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
52/NQ-CP 22/04/2024 Nghị quyết Nghị quyết 52/NQ-CP: chương trình hành động và kế hoạch của chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
22/NQ-CP 09/02/2024 Nghị quyết Nghị quyết 22/NQ-CP: phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01/2024.
02/NQ-CP 05/01/2024 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
102/2020/QH14 08/06/2020 Nghị quyết Nghị quyết 102/2020/QH14: phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA).
110/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết Nghị quyết 110/2023/QH15: kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XV