Nghị quyết 128/NQ-CP: ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

128/NQ-CP
11/10/2021
11/10/2021
Chính phủ
Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ra Nghị quyết 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Theo đó, Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (sau đây gọi là Quy định) với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Phân loại cấp độ dịch như sau: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/10/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
179/NQ-CP 01/11/2023 Nghị quyết Nghị quyết 179/NQ-CP: đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Nghị quyết 164/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết Nghị quyết 41-NQ/TW: xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
115/NQ-CP 28/07/2023 Nghị quyết Nghị quyết 115/NQ-CP: phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023
105/NQ-CP 15/07/2023 Nghị quyết Nghị quyết 105/NQ-CP: về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
97/NQ-CP 08/07/2023 Nghị quyết Nghị quyết 97/NQ-CP: phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
58/NQ-CP 21/04/2023 21/04/2023 Nghị quyết Nghị quyết 58/NQ-CP: một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
50/NQ-CP 08/04/2023 Nghị quyết Nghị quyết 50/NQ-CP: hội nghị chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023