Công văn 204/TCTS-KTTS: thay đổi tên khoa học của cá cờ Ấn Độ

204/TCTS-KTTS
23/03/2023
Tổng cục Thủy sản
Ngày 23/02/2023, Tổng cục Thủy sản đã ban hành công văn 204/TCTS-KTTS về việc thay đổi tên khoa học của cá cờ Ấn Độ.

Theo đó, Tổng cục Thủy sản nhận được thông báo của Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm liên bang, nước Cộng Hòa Liên bang Đức về việc áp dụng tên khoa học mới đối với Cá cờ ấn độ (Makaira indica), cụ thể như sau:

Tổ chức nghề cá thế giới (FAO) đã thay đổi tên khoa học của loài Cá cờ Ấn Độ có tên khoa học cũ Makaira indica thành tên khoa học mới là Istiompax indica.

Do đó, để đảm bảo việc sử dụng tên khoa học mới của loài Cá cờ Ấn Độ trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (CC) đúng theo quy định mới của FAO và các nước nhập khẩu, Tổng cục thông báo để các DN nghiên cứu thực hiện.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH