Công văn 1460/CCPT-ATTP: quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)

1460/CCPT-ATTP
01/12/2023
Bộ NN&PTNN
Ngày 01/12/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) đã có Công văn 1460/CCPT-ATTP về việc quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, NAFIQPM nhận được các thông tin hướng dẫn liên quan đến nhập khẩu thủy sản từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA), cụ thể như sau:

- Theo Quy định nhập khẩu đối với sản phẩm động vật thủy sinh của TFDA, các lô hàng sản phẩm thủy sản mang mã HS 03, HS 1605, HS 1604 (Mã HS được Tổ chức Hải quan Thế giới – The World Customs Organization thiết lập) dùng làm thực phẩm xuất khẩu sang Đài Loan phải được sản xuất, xuất khẩu bởi những doanh nghiệp được TFDA phê duyệt và được Cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp chứng thư theo mẫu Chứng thư đã thống nhất.

- Các sản phẩm thủy sản không nằm trong phạm vi yêu cầu của Phụ lục 2 Điều 3 Quy định kiểm tra tính hệ thống thực phẩm nhập khẩu (không thuộc mã HS 03, HS 1605, HS 1604) chỉ cần kiểm tra đạt tại cửa khẩu sẽ được thông quan.

- Các sản phẩm dầu cá xuất khẩu vào Đài Loan cần kiểm tra đạt tại cửa khẩu sẽ được thông quan và lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 1091301668 ngày 14/7/2020 của TFDA.

- Thuỷ sản sống (giáp xác và nhuyễn thể sống, cá sống, phôi cá và trứng cá đã thụ tinh) vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định trước đây của Cơ quan thẩm quyền Đài Loan. (Bản dịch tiếng Anh không chính thức các quy định nêu trên và nội dung Thông báo số 1091301668 ngày 14/7/2020 của TFDA liên quan đến sản phẩm dầu cá được cập nhật trên trang thông tin của Cục tại đây)

Để tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu các sản phẩm thủy sản mang mã HS 03, HS 1605, HS 1604 sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo và đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Đài Loan:

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

 - Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) để có thêm thông tin chi tiết, tránh các vướng mắc khi xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường này.

- Thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin (bao gồm khai báo mã HS của sản phẩm) khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường Đài Loan (Trung Quốc) theo đúng quy định.