Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249

1591/QLCL-CL1
30/11/2021
Cơ quan Cục, Vụ khác
Ngày 30/11/2021, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã có Công văn 1591/QLCL-CL1 về việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249.

Theo đó, NAFIQAD thông báo và đề nghị các cơ sở sản xuất, XK thuỷ sản như sau:

  • Các cơ sở chưa có tên trong danh sách XK vào Trung Quốc, có nhu cầu đăng ký XK thuỷ sản sang Trung Quốc: nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết xem tại đây) và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo.
  • Các cơ sở đang có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc: nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết xem tại đây) và; chủ động trao đổi với nhà NK Trung Quốc để tuân thủ đúng các quy định này trong quá trình sản xuất, XK thuỷ sản vào Trung Quốc.