Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 05/5 – 11/5/2023

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN, từ 05/5 – 11/5/2023

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

100.000

0

Có hàng

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

2.200.000

0

Hàng ít

<0,7 Kg

Tươi sống

2.000.000

0

>0,7 Kg

Tươi sống

1.900.000

0

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

970.000

+100.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

220.000

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

250.000

0

30 con/kg

Tươi

300.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

80.000-92.000

-5.000  đến 7.000

Hàng ít