Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 7/1 – 13/1/2022

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 7/1 13/1/2022

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

24.000 - 24.200đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

33.500 - 34.500đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

32.000 - 34.000đ/Kg

Sặc rằn

8 con/Kg

27.000 - 29.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

45.000 - 48.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

24.000 – 26.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

45.000 - 49.000 đ/Kg

Lươn

 

130.000 -160.000

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

170.000 - 200.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

85.000 - 97.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá Điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

23.000 - 24.000 đ/kg

Cá Lóc

cỡ 1.200 con/Kg

110 - 140 đ/con

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

70 - 80 đ/con

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

140 -160 đ/con

Cá tra

bột

1,2 - 1,5 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

22.500 - 24.000 đ/kg

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

34.000 - 35.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 120 -140 con/Kg

550 - 600 đ/con